Cała treść

Przetargi w zakresie usługi PRS w ramach Galileo

GalileoBudowany przez Unię Europejską Globalny system nawigacji satelitarnej Galileo (GNSS – Global Navigation Satellite System) będzie konkurencyjny wobec dwóch największych funkcjonujących systemów: amerykańskiego GPS i rosyjskiego GLONASS.
Galileo, w odróżnieniu od dwóch pozostałych, ma być przede wszystkim systemem cywilnym. Ma poza tym zapewnić lepszą jakość i dokładność przekazywanych danych lokalizacyjnych i danych czasu. System będzie dostarczał szeregu usług takich, jak:

  • usługa ogólnie dostępna (Open Service) – bezpłatny, powszechnie dostępny pomiar pozycji i czasu;
  • usługa bezpieczeństwa życia (Safety of Life Service) – usługa bezpłatna, pomocna w ratowaniu życia na morzu i w powietrzu;
  • usługa komercyjna (Commercial Service) – płatny pomiar pozycji i czasu  o wysokiej dokładności;
  • usługa publiczna o regulowanym dostępie (Public Regulated Service – PRS) – gwarantuje bardzo dokładne szyfrowane pomiary lokalizacyjne i czasu, z zastosowaniem dodatkowych środków zapewniających ciągłość usługi. Usługa adresowana głównie do organów administracji państwowej;
  • usługa poszukiwania i ratowania (Search and Rescue Service) – gwarantuje precyzyjną lokalizację zagrożenia z wykorzystaniem komunikacji zwrotnej pomiędzy wysyłającym wezwanie a operatorem usługi.

Usługa publiczna o regulowanym dostępie (Public Regulated Service – PRS) gwarantuje bardzo dokładne pomiary lokalizacyjne i czasu. Usługa ta jest zarezerwowana dla upoważnionych przez władze publiczne użytkowników. Jako jedyna z usług Galileo będzie oparta wyłącznie o kodowane sygnały, odseparowane od innych sygnałów przekazywanych w systemie w celu utrzymania wysokiej jakości i niezawodności transmisji.
Sygnały te będą dodatkowo zabezpieczone mechanizmami szyfrowania przed działaniem zewnętrznych elektronicznych systemów zakłócających, próbami ich przejęcia lub całkowitego ich wyeliminowania.
Usługa PRS będzie nieograniczona i nieprzerwanie dostępna w każdej części świata nawet w przypadku całkowitego zablokowania innych usług Galileo, co może być spowodowane  np. działaniami terrorystycznymi lub wojennymi.
Usługa PRS jest planowana do wykorzystywania głównie przez organy administracji państwowej. Będzie usługą bezpłatną dla krajów członkowskich UE i organizacji humanitarnych.
Każde państwo członkowskie UE, które chce uczestniczyć w rozwijaniu usługi PRS zostało zobowiązane do ustanowienia organu odpowiedzialnego za usługę PRS – Competent PRS Authority (CPA). CPA Polska funkcjonuje w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i podlega bezpośrednio Dyrektorowi Departamentu Teleinformatyki.
Aktualnie prowadzone są prace badawcze oraz ogłaszane przez Komisję Europejską programy (projekty) związane z uruchomieniem usługi PRS.
Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w przetargach lub projektach pilotażowych związanych z usługą PRS, organizowanych przez Komisję Europejską i Europejską Agencję ds. Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GSA), muszą przejść procedurę akredytacji prowadzoną przez Radę ds. Akredytacji Bezpieczeństwa (Security Accreditation Board – SAB).
Istnieje możliwość wystąpienia z własnymi projektami pilotażowymi dotyczącymi usługi PRS, realizowanymi przez jeden podmiot gospodarczy lub w konsorcjum z innymi podmiotami krajowymi lub firmami z innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje tutaj.

(Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej)