Cała treść

Metro na Woli i Targówku

10 sierpnia otworzono oferty w przetargu na budowę zachodniego i północno-wschodniego odcinka II linii metra w Warszawie. Wpłynęło dziewięć ofert. Pięć firm chce budować metro na Woli a cztery na Targówku.
Rozbudowa odcinka centralnego II linii metra obejmuje realizację odcinka zachodniego od szlaku za stacją C9 Rondo Daszyńskiego do torów odstawczych za stacją C6 Księcia Janusza oraz realizację odcinka wschodniego-północnego od szlaku za stacją C15 Dworzec Wileński do torów odstawczych za stacją C18 Targówek II. W każdym etapie budowane będą po 3 stacje a łączna długość dwóch realizowanych odcinków to ok. 6 km.
Przetarg został ogłoszony 18 października 2014 r. i cieszył się dużym zainteresowaniem. W czasie postępowania udzielono odpowiedzi na 1520 pytań, które wpłynęły od 34  wykonawców. Do realizacji poszczególnych odcinków rozbudowy zostaną wybrani dwaj różni wykonawcy. Kryteriami wyboru będzie cena (90 proc. punktów) oraz okres rękojmi (10 proc. punktów).
Na realizację I zadania (odcinek zachodni) zgłoszono 5 ofert. Najniższa wyniosła 1.147.999.590,00 zł (brutto), a najdroższa – 1.800.373.734,18 zł. Na wykonanie tego zadania miasto przeznaczyło kwotę 1.684.804.749,57 zł brutto. Natomiast na realizację II zadania (odcinek północno-wschodni) wpłynęły 4 oferty. Najniższa oferta wyniosła 1.066.741.483,79 zł (brutto), a najdroższa – 1.833.069.000,00 zł. Na realizację tego odcinka miasto przeznaczyło kwotę 1.489.952.904,75 zł brutto.

(Źródło: Zarząd Transportu Miejskiego m.st. Warszawy)