Cała treść

Logroño (Hiszpania) zmienia oblicze transportu publicznego

Władze Logroño – stolicy hiszpańskiego regionu Rioja, planują uczynić transport publiczny bardziej inteligentnym, poprzez wykorzystanie nowych technologii.
Miasto znajduje się obecnie w fazie projektowania strategii, która opierać się będzie na trzech głównych celach: poprawie jakości dróg i transportu miejskiego, integracji usług transportowych z nowymi technologiami oraz rozwoju Logroño w kierunku inteligentnego miasta.
Strategia ma m.in. uwzględniać wykorzystanie nowych technologii do zmniejszenia problemów sygnalizacyjnych, zwiększenie gromadzenia i rozpowszechniania danych o ruchu oraz korzystania z kart, które mogą zastąpić tradycyjne bilety na transport publiczny.
Przewiduje się również zmiany w rozkładach jazdy autobusów, aby reagować na zmieniające się zapotrzebowanie na usługi transportowe oraz zmianę tras linii autobusowych i kolejowych w mieście.
Strategia ta będzie opierać się na Zrównoważonym Planie Mobilności Miejskiej, który został opracowywany w roku 2013.

(Źródło: ELTIS)