Cała treść

Krajowa Polityka Miejska – konsultacje

Ruszyły konsultacje publiczne projektu Krajowej Polityki Miejskiej. To rządowa wizja rozwoju miast, zgodnie z którą polskie miasta mają być dobrym miejscem do życia, z dostępem do wysokiej jakości usług. Konsultacje mają charakter otwarty. Uwagi można przesyłać  do 10 września 2015 r.
Formalne konsultacje publiczne to kolejny etap prac nad dokumentem. Pierwszy projekt Krajowej Polityki Miejskiej (KPM) przedstawiliśmy w kwietniu 2014 r. Podczas licznych konferencji, warsztatów i spotkań rozmawialiśmy o jego kształcie z naszymi partnerami – przedstawicielami samorządów, resortów, środowisk naukowych, organizacji społecznych i gospodarczych oraz ekspertami. Chcieliśmy dokładnie przedyskutować treść dokumentu.
Obecny kształt projektu KPM uwzględnia efekty tej dyskusji. Po zakończeniu konsultacji przekażemy dokument pod obrady Rady Ministrów.
Konsultacje publiczne KPM prowadzone są równolegle z uzgodnieniami międzyresortowymi. Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji znajdują się tutaj.

***

Krajowa Polityka Miejska to ważny element systemu zarządzania rozwojem Polski. KPM:

 • wskazuje i uzasadnia jakie zmiany w prawie należy wprowadzić, by przyspieszyć rozwój miast,
 • określa jak instytucje rządowe mogą pomóc miastom w rozwoju,
 • zapowiada utworzenie Centrów Wiedzy (stron internetowych), które będą w jednym miejscu gromadzić aktualne i dostępne informacje o działaniach na rzecz rozwoju miast, dobrych praktykach, wynikach pilotaży itp.

KPM adresowana jest do wszystkich polskich miast, niezależnie od ich wielkości czy położenia. Silnie akcentuje samodzielność samorządu terytorialnego, a jego treści odnoszące się do władz samorządowych powinny być traktowane jako pożądany kierunek rozwoju i działań oraz zbiór zaleceń. Stanowi zatem płaszczyznę odniesienia dla miast w relacjach: rząd – samorząd, której obecnie brakuje.
KPM koncentruje się na najistotniejszych obszarach funkcjonowania miasta, które podzielono na dziesięć wzajemnie przenikających się wątków tematycznych:

 • kształtowanie przestrzeni,
 • partycypacja publiczna,
 • transport i mobilność miejska,
 • niskoemisyjność i efektywność energetyczna,
 • rewitalizacja,
 • polityka inwestycyjna,
 • rozwój gospodarczy,
 • ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu,
 • demografia,
 • zarządzanie obszarami miejskimi.

Realizacja polityki miejskiej zapewni, że polskie miasta będą sprawne, zwarte i zrównoważone, spójne, konkurencyjne i silne.

(Źródło: MIiR)