Cała treść

Szlak kolejowy „Rail Baltica” – wizyta studyjna

Catherine Trautmann, Europejski Koordynator korytarza sieci bazowej TEN-T „Morze Północne – Bałtyk”, przedstawiciele Komisji Europejskiej z Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu, wiceministrowie ds. transportu z Polski, Litwy, Łotwy i przedstawiciele ministerstwa gospodarki z Estonii oraz reprezentanci władz samorządowych uczestniczyli wraz z delegacjami w wizycie studyjnej na pokładzie szynobusa, który 27 sierpnia 2015 r. przejechał z Białegostoku do Kowna.
“Realizacja”Rail Baltica” znacznie poprawi komunikację między naszymi krajami ułatwi przejazd na trasie korytarza “Morze Północne – Bałtyk””– poinformował wiceminister infrastruktury i rozwoju Sławomir Żałobka, który wraz z litewskim wiceministrem transportu i komunikacji, Sauliusem Girdauskasem pełnili rolę gospodarzy podczas przejazdu delegacji szynobusem udostępnionym przez Przewozy Regionalne.
Wiceszef resortu S. Żałobka przedstawił założenia szlaku kolejowego „Rail Baltica” i przekonywał, że projekt ten jest kluczowy dla wszystkich zaangażowanych stron – krajów partnerskich w projekcie, jak również innych państw sąsiedzkich w UE.
“Celem wizyty, w tym podróży, przebiegającej wzdłuż trasy planowanego połączenia kolejowego, które jest częścią szlaku „Rail Baltica”, jest przedstawienie polskiego zaangażowania w to przedsięwzięcie, a także cennych przyrodniczo obszarów Polski, przez które przebiegać będzie ten szlak kolejowy”– dodał wiceminister Żałobka.
Ze względu na lokalizację planowanej inwestycji w obszarze cennym przyrodniczo, niezwykle ważne jest z jednej strony dostosowanie zakresu inwestycji do potrzeb przewozowych i gospodarczych, z drugiej – zapewnienie minimalizacji potencjalnego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko, zarówno w fazie budowy jak i eksploatacji.
W ramach pierwszego naboru dla projektów CEF (instrument finansowy „Łącząc Europę”), który został ogłoszony we wrześniu 2014 r., Polska zgłosiła między innymi zlokalizowany na ciągu „Rail Baltica” projekt modernizacji odcinka Sadowne – Białystok wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne. Szacowana wartość tego projektu wynosi 2,7 mld zł. Natomiast projekt modernizacji na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa) wstępnie planowany jest do zgłoszenia w drugim lub trzecim konkursie CEF.
W wizycie studyjnej uczestniczyli: Catherine Trautmann, Europejski Koordynator korytarza sieci bazowej TEN-T „Morze Północne – Bałtyk”, przedstawiciele Komisji Europejskiej z Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu wiceministrowie transportu z Polski (Sławomir Żałobka), Litwy (Saulius Girdauskas), Łotwy (Dins Merirands) i przedstawiciele ministerstwa gospodarki z Estonii, a także członek zarządu Polskich Linii Kolejowych – PKP PLK S.A. (Piotr Wyborski) i dyrektor generalny Kolei Litewskich (Stasys Dailydka) oraz reprezentanci władz samorządowych (m.in. marszałek województwa podlaskiego Mieczysław Baszko).

(Źródło: MIiR)