Cała treść

Lubelski Rower Miejski większy dla najmniejszych

Docelowo 87 stacji będzie liczył system Lubelskiego Roweru Miejskiego. Pięć z nich powstanie na terenie Świdnika, natomiast 42. w Lublinie. Dwie z nich będą stacjami dla najmłodszych miłośników jednośladów. Stacje z rowerkami dziecięcymi staną w centrum miasta. W takim kształcie system zostanie uruchomiony na początku kwietnia przyszłego roku.
Ze względu na niesatysfakcjonującą ofertę zgłoszoną do przetargu na rozbudowę systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego zostanie on unieważniony.
-Jeszcze na wrześniowej sesji Rady Miasta zabezpieczymy środki na rozbudowę systemu Roweru Miejskiego. Kolejny przetarg będzie miał charakter kompeleksowy, obejmie 40 stacji i 400 jednośladów, a dodatkowo dwie stacje dla dzieci, które planujemy zlokalizować w centrum miasta, jednak ich ostateczną lokalizację wskażą nam rodzice najmłodszych rowerzystów.- powiedział Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin.
Na najbliższej sesji Rady Miasta Lublin radnym zostanie przedłożona uchwała zabezpieczająca środki w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rozbudowę systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego. Bezpośrednio po sesji Zarząd Dróg i Mostów ogłosi przetarg na 40 stacji i 400 rowerów z 2 stacjami jednośladów dla dzieci, w którym termin realizacji zadania zostanie określony na koniec marca 2016 roku.
Nowością, w przyszłorocznej rozbudowie Lubelskiego Roweru Miejskiego, będą dwie stacje z rowerkami dla najmłodszych. Kolejnym elementem towarzyszącym powiększeniu systemu będą zdroje wodne, które pojawią się w okolicach stacji czy tras rowerowych. Takie udogodnienia dla poruszających się jednośladami, w ramach własnego zadania, zainstaluje MPWiK.
-Zaproponowane lokalizacje zostały wybrane tak, aby skrócić odległości pomiędzy funkcjonującymi już stacjami i zniwelować miejsca, w których system LRM jest mało dostępny. Nowe stacje znajdą się przy gęsto zasiedlonych osiedlach mieszkaniowych. Rozbudowa systemu obejmie w szczególności dzielnice zlokalizowane dalej od centrum, m.in. Szerokie, Sławinek, Dziesiąta, Czechów i Czuby. – powiedział Aleksander Wiącek, Asystent Prezydenta Miasta Lublin ds. Polityki Rowerowej.
Czterdzieści nowych stacji LRM na terenie Lublina, których lokalizacje zostały już uzgodnione z mieszkańcami i Radami Dzielnic, znajdą się m.in. na Sławinku, Szerokim, Dziesiątej oraz dwie stacje z rowerami dziecięcymi, które mogłyby stanąć przy Ogrodzie Saskim oraz na placu przy Centrum Kultury w Lublinie, w zależności od potrzeb mieszkańców.

(Źródło: Urząd Miasta Lublin)