Cała treść

Otwarte konkursy w obszarze „Inteligentny, zielony i zintegrowany transport”

Komisja Europejska otworzyła konkursy w obszarze „Inteligentny, zielony i zintegrowany transport” w programie Horyzont 2020. Termin składania wniosków to 15 października 2015 r. Konkursy są podzielone na dwa obszary.
Konkurs Mobility for Growth

  • Safe and connected automation in road transport (CSA part);
  • Demonstrating and testing innovative solutions for cleaner and better urban transport and mobility (CSA part);
  • Facilitating market take up of innovative transport infrastructure solutions;
  • Smart governance, network resilience and streamlined delivery of infrastructure innovation (CSA part).

Konkurs Green Vehicles

  • Powertrain control for heavy-duty vehicles with optimised emissions;
  • Electric vehicles’ enhanced performance and integration into the transport system and the grid.

(Źródło:Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej)