Cała treść

Wdrożenie systemu satelitarnego EGNOS w lotnictwie

Ministerstwo Gospodarki przypomina, że w czerwcu 2015 r. Europejska Agencja ds. Globalnych Systemów Nawigacji Satelitarnej (GSA) ogłosiła nabór wniosków na realizację projektu pn. „Wdrożenie systemu EGNOS w lotnictwie” (EGNOS Adoption in Aviation).Można je składać do 30 września 2015 r.
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów ukierunkowanych na operacyjne wdrożenie systemu EGNOS w zakresie lotnictwa regionalnego, komercyjnego, korporacyjnego, w lotnictwie ogólnie (szkolenia, ratownictwo) oraz w obszarze wiropłatów.
Budżet maksymalny konkursu wynosi 6 mln euro. Szacunkowa ilość grantów, które mogą zostać przyznane, wynosi 9, a ich średnia wartość określana jest na poziomie 700 tys. euro.

O systemie:

EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) to europejski system satelitarny wspomagający systemy GPS i GLONASS a w przyszłości Galileo. Jest budowany przez Europejską Agencję Kosmiczną, Komisję Europejską i EUROCONTROL, tj. Europejską Organizację ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej. Jego najważniejsze zadania to transmisja poprawek różnicowych i informowanie o awariach systemu GPS. EGNOS znacznie zwiększy dokładność i wiarygodność pozycji uzyskiwanej z GPS, co będzie miało szczególne znaczenie dla lotnictwa. Segment kosmiczny składa się z trzech satelitów geostacjonarnych obejmujących zasięgiem całą Europę. Segment naziemny składa się z 40 stacji referencyjnych i retransmitujących oraz 6 stacji kontrolnych i kontrolno testowych.

(Źródło: Ministerstwo Gospodarki)