Cała treść

Polsko-Niemiecki Szczyt Kolejowy 2015

Rozwój połączeń kolejowych między Polską a Niemcami, ze szczególnym uwzględnieniem połączeń Szczecin – Berlin, Wrocław – Berlin i Wrocław – Drezno, oraz perspektywy dalszej współpracy w tym zakresie to główne tematy Polsko-Niemieckiego Szczytu Kolejowego, który odbył się w 11 września 2015 r. w Poczdamie. W spotkaniu, na zaproszenie Koordynatora ds. niemiecko-polskiej współpracy między społecznej i przygranicznej z ramienia MSZ RFN, Premiera Brandenburgii Dietmara Woidke, wzięli udział wysokiej rangi decydenci szczebla centralnego, regionalnego i lokalnego z obu krajów, a także przedstawiciele zarządów spółek Grupy PKP oraz Deutsche Bahn AG. Przewodniczącym polskiej delegacji, a zarazem współgospodarzem spotkania, był wiceminister infrastruktury i rozwoju Sławomir Żałobka.
“Rozbudowa i modernizacja połączeń kolejowych między Polską a Niemcami jest priorytetem dla obu stron. Coraz bardziej efektywna i konkurencyjna względem transportu drogowego komunikacja kolejowa wpływa na wzrost wymiany handlowej, rozwój turystyki oraz mobilność i integrację obywateli naszych krajów”  – powiedział wiceminister Sławomir Żałobka.
Jak podkreślił, transport kolejowy pomiędzy Polską i Niemcami spełnia istotną rolę w procesie uspójnienia Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). Dlatego też rozwój bilateralnej komunikacji kolejowej powinien być nieodzownym elementem programu modernizacji infrastruktury kolejowej realizowanego ze środków unijnych i krajowych.
“W ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Polska przeznaczy najwięcej środków na rozwój infrastruktury transportowej” – dodał Sławomir Żałobka.
Wiceminister S. Żałobka pozytywnie ocenił polsko-niemiecką współpracę w dziedzinie transportu kolejowego, prowadzoną na podstawie podpisanych umów międzynarodowych na szczeblu rządowym i na poziomie zarządców infrastruktury.
“Dzięki pracom modernizacyjnym prowadzonym na linii kolejowej E20 Warszawa – Poznań – Berlin po stronie polskiej i niemieckiej poprawił się znacznie komfort podróżowania oraz stworzone zostały warunki do dalszego rozwoju przewozów kolejowych na tej trasie. Przełoży się to bezpośrednio na dostępność komunikacyjną pomiędzy stolicami obu państw “– zauważył wiceminister.
Jak podkreślił wiceszef MIiR, przedmiotem troski ze strony polskiej są również połączenia pomiędzy Berlinem a Szczecinem, a także Berlinem i Wrocławiem oraz Wrocławiem i Dreznem, m.in. z uwagi na pełnienie przez Wrocław w 2016 roku roli Europejskiej Stolicy Kultury, a także w kontekście zbliżającej się 25. rocznicy podpisania pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.
“Kontynuacja modernizacji infrastruktury linii łączących Polskę i Niemcy jest konieczna, aby móc rozwijać potencjał gospodarczy i środowiskowy połączeń transgranicznych, przede wszystkim z wykorzystaniem korytarzy kolejowych w ramach transeuropejskich sieci transportowych”  – zaznaczył wiceminister Żałobka.
Podsumowując spotkanie, wiceszef MIiR podkreślił, że podczas realizacji inwestycji w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020 czeka nas wiele wyzwań. Najważniejsze z nich to elektryfikacja na trasie Berlin – Szczecin, inwestycja mostowa na odcinku Bielawa Dolna – Horka, usprawnienie połączenia Wrocław – Drezno, utrzymanie mostu Zgorzelec – Görlitz i modyfikcja stacji Görlitz.
“Mamy świadomość ich znaczenia. Nasze dotychczasowe działania pozwoliły nam na zgromadzenie bardzo szerokich doświadczeń, które powinniśmy i chcemy wykorzystywać w kolejnych latach”  – zakończył wiceminister Sławomir Żałobka.
Polsko-Niemiecki Szczyt Kolejowy 2015 był pierwszym spotkaniem w tego typu formacie. Zgromadził on wysokich rangą przedstawicieli i ekspertów ministerstw ds. transportu, resortów spraw zagranicznych, w tym ambasadorów obu krajów, premierów krajów związkowych Brandenburgii i Saksonii, przedstawicieli polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, członków Zarządów Województw Lubuskiego i Dolnośląskiego oraz ekspertów z urzędów marszałkowskich województw przygranicznych i Wielkopolski, jak również ministrów rządów krajów związkowych graniczących z Polską, senatorów i przedstawicieli Senatu oraz Kancelarii Stanu Berlina, Brandenburgii i Saksonii. W spotkaniu wzięli udział również prezesi zarządów polskich spółek kolejowych Polskie Koleje Państwowe S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP Intercity S.A. wraz z delegacjami, a także prezes Deutsche Bahn AG i przedstawiciele spółek DB AG i DB Fernverkehr AG.

(Źródło: MIiR)