Cała treść

Już niedługo Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (ETZT) jest organizowany każdego roku w dniach 16-22 września. Celem tej inicjatywy jest zachęcanie władz lokalnych do wprowadzania zrównoważonych środków transportu w miastach i promowania ich wśród mieszkańców. Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem Ministra Środowiska.
Zwieńczeniem ETZT jest Dzień Bez Samochodu, w ramach którego miasta biorące udział w kampanii, wyznaczają strefy zarezerwowane wyłącznie dla ruchu pieszego, rowerowego i transportu publicznego.
W zeszłorocznej edycji ETZT uczestniczyło 2000 miast z 44 krajów. W ponad połowie z nich wprowadzono trwałe rozwiązania – razem 8543 – skupiające się głównie na zarządzaniu ruchem, dostępie do komunikacji oraz promowaniu transportu rowerowego i pieszego.
Idea ETZT wpisuje się w rozpoczętą 9 września kampanię edukacyjną Ministerstwa Środowiska „TworzyMY atmosferę”, której celem jest zwiększenie świadomości społecznej na temat wpływu powietrza na zdrowie i jakości życia ludzi. Na stronie internetowej projektu www.tworzymyatmosfere.pl można znaleźć porady, jak ekologicznie jeździć samochodem, i zachęty do wspólnej jazdy samochodem do pracy oraz do wybierania innych środków transportu.

(Źródło: Ministerstwo Środowiska)