Cała treść

Kontynuacja inwestycji na kolei – nowy program kolejowy przyjęty

Rada Ministrów na posiedzeniu 15 września 2015 r. przyjęła Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku (KPK). Oznacza to kontynuację działań służących rozwojowi i modernizacji polskiej kolei. Realizacja programu ma przede wszystkim doprowadzić do skrócenia czasu przejazdu pociągów na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
“KPK to ważny plan inwestycji w infrastrukturę kolejową zarządzaną przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Jego realizacja przyniesie istotne zmiany dla całego rynku transportowego w Polsce, przy wsparciu finansowym w ramach kilku unijnych programów na lata 2014-2020: Infrastruktura i Środowisko, Polska Wschodnia, Regionalnych Programów Operacyjnych oraz instrumentu Łącząc Europę” – powiedziała minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak.
“Dzięki jego realizacji wzrośnie długość linii kolejowych pozwalających na ruch pociągów pasażerskich z prędkością powyżej 160 km/h. Znacznie poprawią się również warunki kolejowych przewozów towarowych, co powinno dać impuls rozwojowy wielu regionom w Polsce” – podkreśliła.
Kontynuowana będzie także realizacja zadań służących zapewnieniu dostępu do transportu kolejowego osobom o ograniczonej możliwości poruszania się.
W programie przewidziano też wzrost długości linii kolejowych wyposażonych w Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) oraz zwiększenie liczby skrzyżowań dwupoziomowych i zmodernizowanych przejazdów kolejowych. Efektem tych działań będzie większy komfort i bezpieczeństwo podróży.
Na inwestycje kolejowe realizowane do 2023 r. w ramach KPK zostanie przeznaczonych 67,5 mld zł.

(Źródło: MIiR)