Cała treść

Międzynarodowa konferencja: Zrównoważony rozwój obszarów miejskich w państwach członkowskich UE w latach 2014-20

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju we współpracy z Komisją Europejską w ramach inicjatywy The Urban Development Network oraz Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa, organizuje międzynarodową konferencję pn. „Zrównoważony rozwój obszarów miejskich w państwach członkowskich UE w latach 2014-2020”. Konferencja odbędzie się w dniach 29 września – 1 października 2015 r. w Warszawie, w Warsaw Plaza Hotel, przy ul. Łączyny 5.
Głównym celem wydarzenia jest zainicjowanie wymiany doświadczeń i opinii na temat przygotowań do wdrażania art. 7 rozporządzenia 1301/13, ze szczególnym uwzględnieniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Planowana dyskusja toczyć się będzie w odniesieniu do aktualnych wyzwań związanych z rozwojem miast, prezentowanych między innymi przez przedstawicieli OECD, Parlamentu Europejskiego i Komisję Europejską, ze szczególnym uwzględnieniem polityki miejskiej i nowych instrumentów terytorialnych.
Swoje doświadczenia we wdrażaniu rozwiązań służących zrównoważonemu rozwoju obszarów miejskich zaprezentują przedstawiciele zagranicznych i polskich instytucji zaangażowanych w ich realizację, ze szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego.
Znaczącym elementem konferencji będą warsztaty zaplanowane na drugi dzień spotkania, dotyczące podstawowych kwestii związanych z instrumentami terytorialnymi: tj. Zintegrowane Strategie Miejskie – tworzenie i realizacja, Projekty Zintegrowane, Miejskie Obszary Funkcjonalne, Instrumenty Terytorialne – refleksje. Warsztaty prowadzone będą przez prelegentów z Polski oraz z zagranicy, dzięki czemu będzie możliwość porównania podejścia do wsparcia rozwoju terytorialnego w wybranych krajach członkowskich UE.

(Źródło: MIiR)