Cała treść

Rozwój transportu miejskiego w Lublinie na najwyższym poziomie

Lublin jest najlepszy w Polsce pod względem komunikacji miejskiej. Potwierdziło to I miejsce w ogólnopolskim rankingu przedsiębiorstw komunikacji miejskiej przygotowanym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości, pod patronatem redakcji Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz Biznes Plus w Gazecie Wyborczej.
”Lublin ma najlepiej rozwiniętą i zorganizowaną komunikację miejską w całym kraju. Od kilku lat konsekwentnie inwestujemy w transport publiczny, rozbudowujemy sieci trakcji trolejbusowych, tworzymy nowe połączenia, doprowadzamy transport zbiorowy do nowych, szybko rozwijających się dzielnic Lublina. Jest to naszym priorytetem by tworzyć obszary innowacyjności i MPK Lublin może się tym pochwalić.” – powiedział Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.
Celem rankingu było wyłonienie najlepszych przedsiębiorstw komunikacyjnych w Polsce, mających istotny wpływ na rozwój regionów oraz polepszających jakość życia lokalnej społeczności. Pod uwagę brane było 100 przedsiębiorstw w skali kraju, a najlepszym z nich okazało się Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Lublinie.
”Zostaliśmy docenieni za szereg innowacyjnych działań podejmowanych w ostatnich latach, za standard posiadanego taboru, inwestycje, innowacyjne rozwiązania na skalę branży, działania edukacyjno-promocyjne oraz kwota pozyskanych dotacji na rozwój swojej infrastruktury.” – powiedział Tomasz Fulara, Prezes MPK Lublin.
To wyróżnienie za montaż darmowego wifi w pojazdach, pracowanie technologii autobusowych struktur fotowoltaicznych zmniejszających zużycie paliwa i emisję toksycznych składników spalin, program BusBonus czy projekt autobusu elektrycznego, który został wyprodukowany w lubelskich zakładach Ursusa. Pojazd to wspólne dzieło firmy Ursus, MPK Lublin i Politechniki Lubelskiej.
Dziś Lublin podejmuje kolejne wyzwania. Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin, podpisał porozumienie pomiędzy prof. dr. hab. inż. Januszem Dyduchą, Prezesem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Waldemarem Fabirkiewiczem, Sekretarzem Generalnego SITK RP oraz dr. hab. Mirosławem Jaroszem, Rektorem Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie w ramach współpracy w zakresie wdrażania nowych technologii, rozwiązywania problematyki obsługi transportowej Miasta, ochrony środowiska oraz energetyki cieplnej i wdrażania innowacyjnych metod zarządzania przedsiębiorczością za pośrednictwem działalności naukowo-dydaktycznej, między innymi dla dobra mieszkańców miasta Lublina.
Oznacza to, że strony porozumienia będą wspierać miasto we wdrażaniu nowych technologii, organizacji logistyki oraz innych spraw wymagających znajomości zagadnień technicznych, przeprowadzeniu analiz i opracowań związanych z procesami technicznymi, ekonomicznymi i organizacyjnymi, a także organizowaniu konferencji i seminariów poświęconych tematyce technicznej.
Największy i najważniejszy projekt Lublina zrealizowany z udziałem środków unijnych to Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego na kwotę 0,5 mld zł z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
Projekt zakłada budowę trakcji trolejbusowej o długości ponad 26 km (teraz dysponujemy 60 km trakcji) wraz z systemem zasilania (9 podstacji), budowę nowej zajezdni trolejbusowej, a także zakup nowego taboru trolejbusowego (70 sztuk), autobusowego (100 sztuk) wraz z powstaniem Systemu Zarządzania Ruchem i Systemu Zarządzania Transportem Publicznych.
W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych miasto chce zrealizować zadania związane z szeroko rozumianym transportem. Jednym z priorytetowych zadań jest budowa Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego – wielofunkcyjnego obiektu dworca autobusowego integrującego przystanki linii regionalnych, dalekobieżnych, podmiejskich i aglomeracyjnych z przystankami linii mikrobusowych, miejscami postojów taxi, postojów-dojazdów samochodów osobowych i parkingów.
Inwestycja w bliskim sąsiedztwie istniejącego dworca kolejowego będzie głównym węzłem komunikacji publicznej obsługującym nie tylko Lubelski Obszar Funkcjonalny, ale również Lubelski Obszar Metropolitarny i całe województwo.

(Źródło: Urząd Miasta Lublin)