Cała treść

Więcej pieniędzy na Bit City

Toruń pozyskał większe dofinansowanie projektu “Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu – BiT – City”. Wzrosło ono z 59 do 80 procent!
Wzrost dofinansowania obejmuje wszystkie zadania w projekcie. W chwili obecnej trwa przygotowywanie aneks do umowy o dofinansowanie.
Pod nazwą „BiT-City” należy rozumieć ideę integracji transportowej i poprawy dostępności dwóch największych miast Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Torunia i Bydgoszczy. Skala finansowa, ilość zaangażowanych partnerów oraz wieloaspektowość przedsięwzięcia czyni go pionierskim i unikatowym w skali kraju. Transport publiczny w aglomeracji został potraktowany w szerokim, nowoczesnym rozumieniu jako klucz do szybkiego rozwoju regionu. Bezprecedensowy charakter BiT-City polega na stworzeniu spójnego systemu powiązań Bydgoszczy i Torunia przy uwzględnieniu każdej formy przemieszczania się – kolei, tramwaju i autobusu. Zbliżenie obu miast ma się odbywać przy zachowaniu najnowszych rozwiązań z zakresu ekologii, komfortu i bezpieczeństwa podróży oraz redukcji barier dla osób z problemami w poruszaniu się.
Głównym celem toruńskiej części projektu BiT-City jest poprawa sprawności funkcjonowania transportu tramwajowego w mieście. Inwestycja składa się z ośmiu komplementarnych zadań o łącznej wartości  ponad 273 mln zł brutto.
Z rezultatów projektu BiT-City skorzystają wszyscy uczestnicy ruchu drogowego. Czas podróży ulegnie skróceniu, zmodernizowana infrastruktura będzie bezpieczniejsza, co przełoży się na mniejszą liczbę wypadków i kolizji. Jednym z najistotniejszych efektów Projektu ma być ścisła integracja całego transportu na terenie miasta. Nowy system połączeń zagwarantuje wygodne przesiadki między komunikacją tramwajową, autobusową oraz kolejową.
Wartość projektu to ok 272 mln zł, koszty kwalifikowane to ok 222 mln zł. Wcześniej dofinansowanie miało wynieść ok. 131 mln zł (59%), a obecnie – po podwyższeniu – do 80%, czyli ok. 177 mln zł.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności za pośrednictwem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

(Źródło: Urząd Miasta Torunia)