Cała treść

GISforum 2015 pod hasłem „Nowy wymiar GIS”

Podczas konferencji GISforum 2015 planowane są wystąpienia prelegentów reprezentujących m.in. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, Miejską Pracownię Urbanistyczną w Bydgoszczy oraz Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej. Główny Geodeta Kraju objął konferencję honorowym patronatem.
Reprezentanci GUGiK-u odniosą się do nowych baz danych państwowego zasobu geodezyjnego oraz wyzwań związanych z cyfryzacją 3D. MPU Bydgoszcz oraz ZGiKM GEOPOZ z Poznania zaprezentują aktualne doświadczenia polskich miast w wykorzystaniu modelu 3D. Omówiony zostanie system referencyjny dróg krajowych jako podstawa dla innych systemów informatycznych GDDKiA. Przedstawiciel powiatowej służby geodezyjnej ze Środy Śląskiej przedstawi analizę potrzeb i możliwości zastosowania danych 3D w kontekście uwarunkowań prawnych związanych z zasobem geodezyjnym. Zaprezentowane zostanie także zastosowanie zaawansowanej analityki w obszarze danych hydrogeologicznych.
Ważnym elementem konferencji będzie debata pomiędzy twórcami standardów prawnych i technicznych, przedstawicielami służby geodezyjnej, użytkownikami oraz dostawcami rozwiązań GIS pod hasłem Komu potrzebny jest trzeci wymiar? Dane 3D – trend czy konieczność.
Grono dostawców technologii informatycznych reprezentować będą m.in. firmy Oracle, Bentley Systems, Fujitsu oraz SHH. Uczestnicy będą mogli się zapoznać z zastosowaniami wymiaru przestrzennego w obszarze Big Data oraz rozwiązań chmurowych Oracle. Przedstawione zostaną zagadnienia nowoczesnego modelowania obiektów infrastruktury oraz najnowsze wersje oprogramowania Bentley Connect. Rozwiązania GIS będą prezentowane na najnowocześniejszym i profesjonalnym sprzęcie firmy Fujitsu.
Marek Krajewski, twórca wielu bestsellerów, zaprezentuje nowoczesny warsztat pracy autora kryminałów retro.
Więcej szczegółów o programie konferencji (link -> http://www.shh.pl/gisforum-2015-program-konferencji.dhtml)
Konferencji towarzyszyć będą także stoiska ekspozycyjne firm specjalizujących się w dostarczaniu rozwiązań IT. Eksperci z firmy SHH doradzą zainteresowanym uczestnikom wydarzenia jak zaktualizować aplikacje do najnowszych wersji technologii Bentley Systems i Oracle. Na stoisku SHH przedstawione zostaną także nowoczesne metody modelowania, gromadzenia, przetwarzania i analizowania informacji.
Konferencje GISforum zgromadziły do tej pory setki przedstawicieli wielu sektorów gospodarki, a także administracji publicznej. Uczestnicy wydarzeń podejmowali zawsze aktualne i ważne zagadnienia w dziedzinie GIS. W opiniach większości uczestników konferencja potwierdziła swoją rolę centrum wymiany doświadczeń w zakresie systemów informacji przestrzennej.
W imieniu prelegentów, partnerów, patronów oraz organizatora przedsięwzięcia zapraszamy Państwa do udziału w konferencji GISforum 2015 organizowanej 14-15 października 2015 we Wrocławiu pod hasłem Nowy wymiar GIS. Strategia wydarzenia opiera się na połączeniu praktyki wykorzystania systemów informacji i danych przestrzennych w różnych organizacjach oraz branżach z najnowszą wiedzą i technologią w zakresie GIS.
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie konferencji (link -> www.shh.pl/gisforum-2015-formularz-zgloszeniowy.dhtml).
Zgłoszenia do 15 września 2015 (opcja z noclegiem w hotelu Mercure) oraz 30 września 2015 (opcja bez gwarancji noclegu w hotelu Mercure).
Więcej na stronie konferencji (link -> http://www.shh.pl/gisforum-2015.dhtml)