Cała treść

Nieformalne spotkanie ministrów ds. transportu w Luksemburgu

Mobilność miejska i wykorzystanie rowerów jako środka transportu to główny temat nieformalnego spotkania ministrów, które 7 października br. odbyło się w Luksemburgu z udziałem minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak. Ministrowie przyjęli również Deklarację dotyczącą rowerów jako środka transportu przyjaznego środowisku.
“Polska docenia rolę transportu rowerowego i popiera działania mające na celu jego rozwój. Wraz z ruchem pieszym i komunikacją zbiorową stanowi on obecnie istotną zrównoważoną alternatywę dla zmotoryzowanego transportu indywidualnego”  – mówiła minister Maria Wasiak.
W deklaracji ministrów ws. promocji transportu rowerowego przygotowanej przez prezydencję luksemburską wskazuje się na pozytywne aspekty transportu rowerowego: wpływ na redukcję emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie zatłoczenia i hałasu w miastach, zmniejszenie wydatków na infrastrukturę, tworzenie nowych miejsc pracy i rozwój nowych technologii, zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawę stanu zdrowia społeczeństwa poprzez obniżenie wskaźnika zachorowalności i śmiertelności.
Polska zgłaszając uwagi do deklaracji podkreśliła, że nie widzi natomiast potrzeby przygotowania osobnej strategii UE dla transportu rowerowego, wskazując, że transport rowerowy jest już elementem polityki transportowej i stanowi integralny komponent zrównoważonej mobilności w miastach. Nasz kraj zgodził się również z tymi państwami członkowskimi, które akcentowały przyjęcie zasady pomocniczości w odniesieniu do transportu rowerowego.
Minister Maria Wasiak odbyła również liczne rozmowy bilateralne m.in. z: Violetą Bulc, komisarz ds. transportu, Michaelem Cramerem przewodniczącym TRAN (Komitetu ds. Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego) oraz Danem Ťokiem, czeskim ministrem transportu.

Informacja na temat transportu rowerowego w Polsce  

W ostatnich latach odnotowujemy wyraźny rozwój transportu rowerowego. Polacy kupują około 1 mln nowych rowerów rocznie, a 63,6% polskich gospodarstw domowych posiada przynajmniej jeden rower.
Dużą popularnością cieszą się systemy rowerów miejskich, które funkcjonują już w wielu polskich miastach (Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie, Szczecinie, Lublinie, Katowicach, Bydgoszczy) i planowane są w kolejnych (Olsztynie, Łodzi). Największy operator wypożyczalni, firma Nextbike Polska odnotował w sierpniu tego roku 3 miliony wynajmów.
“Promowanie komunikacji pieszej i rowerowej jest jednym z działań polskiej Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku w zakresie transportu miejskiego “ – podkreśla minister Wasiak.
Obecnie prowadzone są prace nad dostosowaniem infrastruktury do wymogów transportu rowerowego. W życie weszło rozporządzenie ws. znaków i sygnałów drogowych zawierające rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo rowerzystów oraz usprawniające projektowanie organizacji ruchu i ruch pojazdów rowerowych. Zmieniane będzie też rozporządzenie dotyczące przepisów techniczno-budowlanych dla części drogi przeznaczonej dla pieszych i rowerzystów.
Długość rowerowych szlaków turystycznych w Polsce w 2014 r. wynosiła ponad 18 tys. km, a długość ścieżek rowerowych ponad 9 tys. km. Jednym z ciekawszych realizowanych przedsięwzięć w tym zakresie są „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”, które obejmują 2 tys. km tras zlokalizowanych w pięciu województwach. Wartość projektu to blisko 300 mln zł, z czego 236,3 mln zł to dofinansowanie ze środków  unijnych.
“Z funduszy europejskich na lata 2014-20 na transport rowerowy przeznaczymy łącznie około 375,5 mln euro” – poinformowała szefowa resortu.

(Źródło: MIiR)