Cała treść

Ponad 160 mln zł na rozwój innowacyjnego lotnictwa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki II konkursu programu INNOLOT. Na opracowanie i wdrożenie nowoczesnych technologii w polskim przemyśle lotniczym przedsiębiorcy otrzymają ponad 160 mln zł.
Drugi konkurs programu „INNOLOT – innowacyjne lotnictwo” został przeprowadzony w ramach działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” PO Inteligentny Rozwój, służącego realizacji dużych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż i sektorów gospodarki.
”Sektor lotniczy jest jedną z najbardziej innowacyjnych gałęzi polskiej gospodarki. Firmy zrzeszone w Polskiej Platformie Technologicznej Lotnictwa, z którą realizujemy program INNOLOT, rozwijają się dynamicznie, inwestują i zwiększają zaangażowanie w działalność badawczo-rozwojową. Dzięki wsparciu z NCBR podejmą kolejne nowatorskie projekty, które doprowadzą do powstania i rozwoju rodzimych technologii lotniczych, a w efekcie zwiększenia poziomu innowacyjności polskiej gospodarki” – mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
W II konkursie dofinansowanie w wysokości ponad 160 mln zł otrzyma 18 najlepszych spośród 29 zgłoszonych projektów. Wkład własny przedsiębiorców wyniósł prawie 96 mln zł. NCBR dofinansuje przedsięwzięcia o największym potencjale wprowadzenia na rynek.
W pierwszym, rozstrzygniętym w październiku 2013 roku konkursie programu INNOLOT wsparcie w wysokości ok. 178 mln zł  uzyskało 11 projektów, a środki własne wniesione przez przedsiębiorców celem współfinansowania projektów wyniosły 135 mln zł.

(Źródło: NCBR)