Cała treść

Konferencja Miasto 2.0 – Smart City

Dnia 19 października br. w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie odbędzie się konferencja Miasto 2.0 – Smart City, która jest oparta na konkretnych wdrożeniach, case study najciekawszych realizacji w Polsce.  Organizatorem spotkania jest Magazyn Computerworld.
Podczas konferencji zaproszeni przedstawiciele takich miast jak np. Warszawa, Bydgoszcz, Gliwice, Kraków, Szczecin, Rzeszów, Kielce opowiedzą o skutecznie przeprowadzonych wdrożeniach idei inteligentnego miasta w zakresie:
• transportu,
• energii,
• gospodarki komunalnej,
• społeczeństwa informacyjnego.
Zapewnienie długoterminowej stabilności ekonomicznej i ekologicznej jest stałym wyzwaniem przed którym stoją władze miast. Konferencja Miasto 2.0 pozwoli zrozumieć w jaki sposób najnowsze technologie mogą zostać wykorzystane do tworzenia nowoczesnych, niskoemisyjnych, dobrze skomunikowanych i atrakcyjnych dla mieszkańców i turystów miast.
Konferencja jest skierowana do przedstawicieli m.in. władz samorządowych, przedsiębiorstw miejskich i zarządów miast .
Spotkanie uświetni także m.in. wystąpienie Pana Ministra Pawła Orłowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, a także dyskusja ekspertów oraz rozstrzygnięcie Konkursu na Lidera Miejskich Innowacji.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Więcej informacji na temat konferencji znajduje się tutaj.

(Źródło: IDG Business Media)