Cała treść

Rozwój transportu – współpraca MIiR i Uniwersytetu Warszawskiego

Podjęcie współpracy instytucji publicznych na rzecz rozwoju transportu przewiduje umowa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM), którą podpisali wiceminister Iwona Wendel i dyrektor centrum prof. dr hab. Marek Niezgódka.
Celem umowy jest wspólna realizacja działań w obszarach związanych z przeprowadzaniem analiz strategicznych w zakresie transportu. Porozumienie obejmuje także  możliwość wykonywania zadań ukierunkowanych na poprawę sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym w Polsce, a także stworzenie narzędzi umożliwiających wsparcie decyzji inwestycyjnych w dziedzinie transportu.
Umowa nie przewiduje zobowiązań finansowych,  ma bowiem charakter intencyjny i została zawarta dla wspólnej realizacji przez instytucje publiczne społecznie istotnych zadań obejmujących problematykę całego sektora transportu.
ICM UW jest jednym z wiodących krajowych centrów doskonałości w zakresie infrastruktury gromadzenia, przetwarzania oraz udostępniania zasobów wiedzy, a także w zakresie rozwoju rozwiązań teleinformatycznych dla takich dziedzin, jak m.in. transport, technologie informacyjne i telekomunikacyjne.

(Źródło: MIiR)