Cała treść

Poznań rowerowym liderem w Polsce

Poznań w porównaniu z innymi polskimi miastami ma największy udział rowerzystów w transporcie. Po mieście porusza się w ten sposób 4% mieszkańców i ten odsetek zdaniem ekspertów transportu będzie rósł. Sprzyja temu polityka władz Poznania, które poprawę infrastruktury rowerowej i promocję tego środka transportu traktują priorytetowo.
Poznań rowerem, Warszawa komunikacją zbiorową, Toruń piechotą a Szczecin samochodem. Transportowy portret polskich miast sporządził, na bazie raportu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, Dziennik Gazeta Prawna. Wynika z niego, że najpopularniejszym sposobem poruszania się po naszym mieście jest komunikacja zbiorowa, którą wybiera 44% mieszkańców. Pod tym względem Poznań ustępuje tylko Warszawie, gdzie odsetek ten sięga 54% i Łodzi (46%). Popularności transportu publicznego w stolicy sprzyja bardzo dobra integracja różnych rodzajów transportu, czego elementem jest wspólny bilet na kolej i komunikację miejską. Tego w Poznaniu wciąż brakuje. W zmniejszeniu tego dystansu może pomóc m.in. rozwój poznańskiej kolei aglomeracyjnej. Póki co, Poznań może się cieszyć pozycją rowerowego lidera wśród polskich miast. Rowerem przemieszcza się 4% poznaniaków, podczas gdy w Warszawie czy Szczecinie jest to zaledwie 1%.
Rosnącej popularności tego środka transportu w stolicy Wielkopolski sprzyja niesłabnąca moda na rowery oraz realizowana przez Poznań polityka rowerowa. Chodzi nie tylko o budowę nowych ścieżek, śluz i innych elementów infrastruktury, ale też o to, by robić to we właściwy sposób. Dokument określający nowe standardy rowerowe Poznania właśnie został sformułowany.
”Dokument oparty na rozwiązaniach z krajów o największym ruchu rowerowym reguluje wszystkie kluczowe elementy infrastruktury. Mówi, jak projektować drogi dla rowerów, pasy rowerowe, różne rodzaje śluz rowerowych, jak prowadzić rowerzystów przez skrzyżowania czy wzniesienia” – wyjaśnia Wojciech Makowski, oficer rowerowy Poznania. ”Wprowadzenie nowych standardów ma zapewnić jednolitą, wysoką jakość poznańskich tras rowerowych i zachęcić poznaniaków do korzystania z roweru jako środka transportu.”
15 października wystartowały konsultacje społeczne tego dokumentu. Docelowo standardy mają być częścią prawa miejscowego i będą dołączane do każdego przetargu na projektowanie i budowę infrastruktury rowerowej. Dzięki temu infrastruktura rowerowa będzie stawać się coraz bardziej przewidywalna, przejrzysta i spójna.
Pozycja Poznania jako rowerowego lidera w Polsce wydaje się być niezagrożona, tym bardziej, że cały czas dynamicznie rozwija się też sieć Poznańskiego Roweru Miejskiego. Od startu PRM w 2012 roku odnotowano prawie 31,5 tys. rejestracji. Rekordowy pod względem liczby nowych użytkowników był obecny sezon. Od początku 2015 roku poznańska baza rowerzystów powiększyła się o 12412 osób, czyli o 65%.

(Źródło:  Urząd Miasta Poznania)