Cała treść

Kolejne kryteria wyboru projektów w Programie Polska Wschodnia zatwierdzone

Przyjęcie kryteriów wyboru projektów oraz Planu Ewaluacji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – to główne ustalenia III posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Polska Wschodnia (POPW). Spotkaniu, które odbyło się 19 października 2015 r. w Warszawie, przewodniczyła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel.
Podczas posiedzenia zatwierdzono kryteria wyboru projektów m. in. dla działania 2.1 Zrównoważony transport miejski.
Działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski
Wsparcie przeznaczono na kompleksowe projekty z zakresu tworzenia nowych lub rozbudowy istniejących ekologicznych, zintegrowanych sieci transportu miejskiego, w skład których wchodzą m.in. takie zadania jak:

  • budowa/przebudowa sieci autobusowych, trolejbusowych i tramwajowych wraz z zakupem niskoemisyjnego taboru;
  • budowa/przebudowa niezbędnej infrastruktury na potrzeby transportu publicznego, w tym intermodalnych dworców przesiadkowych;
  • wdrożenie nowych, rozbudowa lub modernizacja istniejących systemów telematycznych na potrzeby komunikacji miejskiej.

(Źródło: MIiR)