Cała treść

V Kongres Kolejowy

LOGO_KK_WERSJA_PODSTAWOWA2015 KATOWICEJuż jutro w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach rozpocznie się V edycja Kongresu Kolejowego. Wszystkie poprzednie edycje tego wydarzenia miały ogromne znaczenie dla branży transportu kolejowego w naszym kraju oraz były jedyną tak szeroką platformą dyskusji poświęconej polskiemu kolejnictwu. W zeszłym roku udział w dyskusjach wzięło ponad 550 osób ze świata polityki, samorządu, nauki, biznesu i przemysłu. Tematyka dotyczyła m.in. infrastruktury, przewozów pasażerskich, polityki, czy otoczenia prawnego kolei.
W 2015 roku po raz kolejny organizatorzy Kongresu Kolejowego zamierzają zadbać o to, by udział w dyskusji wzięli przedstawiciele branż i sektorów, z którymi kolej jest współzależna i funkcjonalnie powiązana. Wśród tematów, które będą podejmowane, znajdują się zagadnienia polskiego rynku kolejowego u progu nowej perspektywy budżetowej UE, rodzimego i europejskiego rynku kolejowych przewozów towarowych, integracji połączeń regionalnych, dalekobieżnych i aglomeracyjnych, bezpieczeństwa, nieruchomości kolejowych, przygotowania inwestycji infrastrukturalnych, czy taboru dla przewozów towarowych.
Udział w V Kongresie Kolejowym jest bezpłatny. Szczegółowe informacje na temat wydarzenia znajdują się tutaj.

(Źródło: Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o.)