Cała treść

Inteligentny Rozwój wspiera umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Łącznie 41 mln złotych czeka na koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych (KKK). Nabory ruszą ostatniego dnia listopada. Konkurs potrwa ponad rok – wnioski o dofinansowanie można będzie składać do 9 grudnia 2016 r.
Podziałanie „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych” Programu Inteligentny Rozwój umożliwia wsparcie kompleksowych usług ułatwiających wprowadzanie na rynki zagraniczne oferty oraz produktów klastra i zrzeszonych w nim firm.
Jego celem jest rozwój oferty produktowej KKK, zwiększenie aktywności członków klastra w zakresie współpracy z różnymi partnerami oraz poprawa rozpoznawalności klastrów na arenie międzynarodowej – powiedziała minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak.
Dofinansowanie zostanie przyznane koordynatorowi KKK na usługi wspomagające internacjonalizację oferty klastra, w tym w szczególności produktów zaawansowanych technologicznie. Wsparcie może być przeznaczone także na pokrycie kosztów świadczenia przez KKK usług wsparcia dla biznesu, działania marketingowe oraz szkoleniowe.
Konkurs podzielony jest na etapy. Każdy z nich potrwa dwa miesiące kalendarzowe.

(Źródło: MIiR)