Cała treść

Uruchomiono Centrum Sterowania Ruchem w Lublinie

W Lublinie uruchomione Centrum Sterowania Ruchem, które będzie zbierać dane z blisko 50 sygnalizacji świetlnych podłączonych już do systemu.
”System, który zbudujemy w tym roku traktuję jako pierwszy etap. W planach mamy już jego rozbudowę o kolejne skrzyżowania. Będziemy kontynuowali rozwój naszego systemu transportowego, a wraz z nim Systemu Zarządzania Ruchem. Z takim zadaniem aplikujemy po środki w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia” – powiedział Prezydent Krzysztof Żuk.
Niejako w tle prac budowlanych, prowadzone są prace analityczne. Aby System zaczął sprawnie zarządzać sygnalizacjami, musi najpierw zebrać odpowiednią ilość danych. Służą temu wszystkie urządzenia, które pojawiły się w otoczeniu sygnalizatorów. Kalibracja Systemu jest więc procesem ciągłym.
”Przystępując do zadania zdawaliśmy sobie sprawę, że nie będzie łatwo. Ale jesteśmy już na finiszu i zdążymy na czas. Kończymy prace budowlane, wdrażamy nowe oprogramowanie. System Zarządzania Ruchem w Lublinie zaczyna żyć” – powiedział Rafał Adamczak, dyrektor działu City Automation Qumak.

(Źródło: Urząd Miasta Lublin)