Cała treść

IX Polski Kongres ITS 2016

W dniach 16-17 maja 2016 r. w Warszawie odbędzie się IX POLSKI KONGRES INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH 2016. Propozycja programowa Kongresu zakłada szeroki wachlarz zastosowań rozwiązań ITS, z naciskiem na systemy zarządzania ruchem oraz technologie stosowane w transporcie publicznym.
Nie zabraknie również ciekawych prezentacji, związanych z pozostałymi obszarami transportu, także w dziedzinie poboru opłat na drogach, zarządzania popytem w miastach oraz tematyki innowacyjnej, z pogranicza badań i rozwoju, w szczególności dotyczących autonomous vehicles czy cooperative systems.
Proponowane tematy sesji obejmują następujące zagadnienia:

 • Systemy Zarządzania Ruchem – Ocena bieżących wdrożeń procesów;
 • Systemy Zarządzania Ruchem – Nowe potencjalne wdrożenia;
 • Czujniki ruchu;
 • Systemy poboru opłat;
 • Integracja systemów poboru opłat na drogach międzymiastowych – konteksty krajowe i europejskie;
 • e-bilety;
 • Transport publiczny – usługi informacyjne dla podróżnych i platformy multimodalne;
 • e-Call i Systemy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;
 • Informacje pogodowe;
 • Systemy nawigacji satelitarnej;
 • Transport kolejowy;
 • Innowacyjne źródła finansowania wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ITS;
 • Prawo i warunki umowne;
 • Standaryzacja rynku ITS;
 • Systemy parkingowe;
 • Technologie;
 • Zbieranie danych o ruchu i ich przetwarzanie;
 • Pojazdy autonomiczne.

Wychodząc naprzeciw potrzebom ściślejszej współpracy przemysłu z nauką, Stowarzyszenie ITS POLSKA, jako organizator POLSKIEGO KONGRESU ITS, pragnie poszerzyć Kongres o dodatkową Sesję Naukową. Pierwsza Sesja Naukowa zostanie zorganizowana we współpracy z Miastem St. Warszawą. Podczas tej Sesji Naukowej zostaną zaprezentowane prace naukowe i badawcze, których wyniki rokują ich zastosowanie w praktyce.
Szczegółowe informacje na temat Kongresu znajdują się tutaj.

(Źródło: ITS POLSKA)