Cała treść

Informacje o stanie powietrza na tablicach i monitorach MPK w Krakowie

W Krakowie komunikaty o stanie powietrza są umieszczane na 314 tablicach informacji pasażerskiej na przystankach oraz na monitorach w 120 tramwajach i 100 autobusach od 6 lipca 2015 roku.
Obecnie ze względu na zwiększony poziom zanieczyszczenia powietrza komunikaty są aktualizowane częściej niż to było w okresie letnim. Informacja jest przesyłana co dwie godziny od 6.15 do 20.15 (na tablicach na przystankach jest wyświetlana przez 15 minut co dwie godziny, a w tramwajach i autobusach bez przerwy). To oznacza, że informacja przygotowana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie jest dla pasażerów aktualizowana osiem razy dziennie.

(Źródło: Urząd Miasta Krakowa)