Cała treść

GDDKiA pierwszym beneficjentem środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała 13 umów o dofinansowanie dla projektów drogowych na łączną kwotę dofinansowania unijnego 8,017 mld zł.  Wnioski  złożone przez GDDKiA uzyskały  pozytywną ocenę 22 października 2015 r.
GDDKiA jest pierwszym Beneficjentem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W obecnej perspektywie finansowej dostępna kwota alokacji dla projektów realizowanych przez GDDKiA to blisko 10 mld euro.
Niezwłocznie po podpisaniu umów o dofinansowanie rozpoczęto składanie wniosków o płatność w celu uzyskania refundacji wydatków poniesionych na realizację inwestycji drogowych.
Łączna kwota wydatków kwalifikowanych, które zostaną zadeklarowane jeszcze w bieżącym roku to ok. 2 mld zł, co powinno umożliwić zasilenie Krajowego Funduszu Drogowego w 2015 roku kwotą ponad 1,5 mld zł.

(Źródło: MIiR)