Cała treść

Inwestycje transportowe w Warszawie

Warszawa przekazała w miniony wtorek do Zarządu Województwa Mazowieckiego listę projektów z zakresu transportu do realizacji w latach 2021 – 2030, na której znajduje się m.in. budowa metra od Stadionu Narodowego do Gocławia. Jest to etap tworzenia planu wykonawczego dla Warszawy przyszłości.
Miasto Stołeczne Warszawa zgłosiło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego listę projektów z zakresu transportu na lata 2021 – 2030 do tzw. planu wykonawczego do „Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030”. Lista ta na chwilę obecną nie zawiera wyliczeń finansowych, nie ma też wpływu na projekty w perspektywie finansowej 2014 – 2020.
Wśród zgłoszonych projektów są m.in.:

  • Dokończenie budowy II linii metra pomiędzy stacją “Powstańców Śląskich” i STP Mory wraz z zakupem taboru;
  • II linia metra na odcinku Stadion Narodowy – Gocław wraz z zakupem taboru;
  • Budowa ul. Wał Miedzeszyński: od węzła z POW (S2) do płd. granicy miasta;
  • Budowa Trasy Mostu Północnego w tym: zadanie 2 – od węzła przesiadkowego „Młociny” do węzła z Trasą NS (planowana droga S7), zadanie 3 – od węzła z ul. Modlińską do węzła z ul. Płochocińską wraz z torowiskiem tramwajowym i zakupem taboru oraz zadanie 4 – od węzła z ul. Płochocińską do węzła z Trasą Olszynki Grochowskiej wraz z torowiskiem tramwajowym i zakupem taboru;
  • Budowa Obwodnicy Śródmieścia, etap II: odcinek od ul. Radzymińskiej do węzła Żaba;
  • Zakup taboru tramwajowego oraz autobusów niskoemisyjnych.

Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 28 października 2013 r. przyjął Strategię Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Kierunki działań umieszczone w tej strategii stanowią podstawę do tworzenia planów wykonawczych. Jeden z nich dotyczy obszaru Przestrzeń i Transport. Plan Wykonawczy ma na celu zapewnienie spójności działań inwestycyjnych w zakresie transportu z celami strategicznymi rozwoju regionu.

(Źródło: Urząd m.st. Warszawy)