Cała treść

Kolejowe szanse Polski

“Inwestycje kolejowe w Polsce – szanse i wyzwania” to temat seminarium organizowanego 24 listopada 2015 r. przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Spotkanie dotyczy rekomendacji Rady Unii Europejskiej z czerwca br. dotyczącej usunięcia przeszkód utrudniających inwestycje w projekty kolejowe w Polsce.
Komisja Europejska ustanowiła roczny cykl koordynacji polityki gospodarczej zwany Semestrem Europejskim. Co roku dokonuje gruntownej analizy programów reform budżetowych, makroekonomicznych i strukturalnych przedstawionych przez poszczególne państwa członkowskie i wydaje im rekomendacje na kolejne 12-18 miesięcy.
W programie seminarium zaplanowano wystąpienia przedstawicieli Komisji Europejskiej reprezentujących Dyrekcje Generalne ds. Polityki Regionalnej oraz Mobilności i Transportu, którzy omówią stan wykorzystania funduszy unijnych przeznaczonych na kolejowe inwestycje infrastrukturalne w Polsce oraz zaprezentują wyzwania stojące przed polskim sektorem kolejowym.
Strona polska, reprezentowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., przedstawi swoje działania w zakresie poprawy stanu infrastruktury kolejowej w Polsce. Następnie odbędzie się dyskusja z szerokim udziałem publiczności.
Szczegółowe informacje na temat seminarium znajdują się tutaj.

(Źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce)