Cała treść

Seminarium: „Nowe technologie i ich zastosowanie w systemach automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym oraz perspektywy rozbudowy infrastruktury kontrolno-pomiarowej w Polsce”

ITS POLSKA logo plDnia 3 grudnia br. w Warszawie odbędzie się seminarium pn. „Nowe technologie i ich zastosowanie w systemach automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym oraz perspektywy rozbudowy infrastruktury kontrolno-pomiarowej w Polsce”. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA. Patronat merytoryczny nad imprezą objął CANARD Centrum Automatycznego Nadzoru Ruchem Drogowym Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, swój udział w programie jako Partner zgłosiła m. in. firma Indra, Lifor, Neurosoft, Safety Camera, Sprint, Videoradar, Vitronik oraz Zurad. Patronat medialny objęły portale www.przeglad-its.pl oraz www.edroga.pl.
Seminarium ma na celu zaprezentowanie potencjalnym odbiorcom najnowszych rozwiązań na rynku sprzętu kontrolno-pomiarowego oraz sposobów jego wykorzystania zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawowymi.
Spotkanie to będzie świetną okazją do zapoznania się z aktualną ofertą producentów komponentów ITS oraz platformą wymiany opinii w kontekście potencjalnej możliwości zastosowania prezentowanych urządzeń w polskich warunkach. Podczas zaplanowanych wystąpień przedstawicieli firm oraz zaproszonych instytucji zostaną przedstawione dotychczasowe doświadczenia w wykorzystywaniu urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa, jak również perspektywy rozwoju systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym w najbliższych latach.
Szczególny nacisk zostanie położony na dyskusję, która pozwoli na wypracowanie wizji przyszłości automatycznej kontroli zachowań kierujących pojazdami w Polsce, jako kluczowego elementu w działaniach służących wyeliminowaniu najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowa i życia uczestników ruchu drogowego. Równolegle do prezentacji i dyskusji planowane są stoiska pokazowe producentów sprzętu kontrolno-pomiarowego.
Zaproszenie skierowane jest do reprezentantów instytucji rządowych, jednostek samorządowych w tym miejskich, zarządców dróg miejskich oraz przedstawicieli sektora usług, organizacji, uczelni oraz instytutów badawczych.
Szczegółowe informacje na temat seminarium (koszt udziału, karta zgłoszenia etc.) znajdują się tutaj.

(Źródło: ITS POLSKA)