Cała treść

Cyfrowa łączność na kolei zwiększa bezpieczeństwo i płynność ruchu pociągów

System GSM-R rozpoczyna czas komunikacji cyfrowej na polskiej kolei. Tylko na odcinku Legnica – Opole postawiono i włączono do układu światłowodów 16 wież GSM-R. System umożliwia szybszą i bardziej precyzyjną wymianę informacji pomiędzy pracownikami odpowiedzialnymi za ruch pociągów. Dzięki temu zarządzanie ruchem jest sprawniejsze i zapewnia płynniejsze i jeszcze bezpieczniejsze podróże.
GSM-R, to system łączności oparty o standardowe rozwiązania sieci komórkowych dostosowane do potrzeb kolejnictwa. Umożliwia komunikację między dyżurnymi ruchu, maszynistami i personelem kolejowym.
Nad prawidłowym działaniem sieci GSM-R czuwa Centrum Zarządzania Siecią w Warszawie. Tu odbywa się koordynacja działań związanych z ewentualnym przywróceniem poprawnego funkcjonowania systemu. Rezerwowa centrala zlokalizowana jest w Poznaniu i w razie jakichkolwiek awarii może natychmiast przejąć kontrolę nad siecią.
Poza funkcjami głosowymi GSM-R zapewnia również transmisję danych dla potrzeb ETCS (np. o możliwej maksymalnej prędkości pociągu na danym odcinku). Jest to drugi nowoczesny systemem wdrażany na polskiej kolei, który odpowiada za zarządzanie ruchem pociągów. Dzięki systemowi, z czujników (eurobalis) zamontowanych na torach, informacja o sytuacji na linii oraz dopuszczalnej prędkości, będzie przekazywana bezpośrednio na pulpit maszynisty, a jego praca kontrolowana przez system. W przypadku zignorowania komunikatów i ostrzeżeń oraz niedostosowania prędkości, komputer uruchomi procedurę zatrzymania pociągu, eliminując ryzyko wypadku.
Efektem wprowadzenia nowego systemu będzie wzrost bezpieczeństwa i płynności ruchu pociągów. ETCS to wsparcie dla maszynisty, dzięki któremu kierujący pociągiem całą sytuację na linii kolejowej może śledzić na monitorze w kabinie lokomotywy. Ponadto otrzyma od systemu wiele istotnych informacji, m.in. o zajętości toru przez inne składy.
Wprowadzenie ERTMS poziom 2 na odcinku Opole – Legnica i połączenie go z już unowocześnionym odcinkiem z Legnicy do Bielawy Dolnej stworzy prawdziwą kolejową autostradę na Zachód.
Wartość projektu „Modernizacji linii kolejowej E30, etap II. Wdrożenie ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R w Polsce na odcinku Legnica-Wrocław-Opole” to ponad 131 mln zł.

(Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)