Cała treść

Kapsch laureatem konkursu Laur Innowacyjności 2015

Decyzją kapituły konkursu LAUR INNOWACYJNOŚCI 2015 firma KAPSCH CarrierCom sp. z o.o. została nagrodzona Złotym Laurem Innowacyjności 2015 w kategorii „Transport i Komunikacja”.
Nagrodę przyznano za pierwsze wdrożenie systemu łączności kolejowej GSM-R w Polsce. Uroczysta gala, na której zostały ogłoszone wyniki konkursu, odbyła się 25 listopada 2015 r. w warszawskim Domu Technika NOT. “Jesteśmy bardzo dumni z tego wyróżnienia. Jest ono odzwierciedleniem naszego wielkiego wysiłku oraz pokazuje, że Kapsch jest doświadczonym, a przede wszystkim wiarygodnym partnerem dostarczającym wyjątkowe technologie zarówno w Polsce, jak i na świecie” – powiedział Horst Kaufmann, Dyrektor Zarządzający Kapsch CarrierCom w Polsce. „Innowacja oznacza wdrożony lub skomercjalizowany wynalazek i tak właśnie jest z naszymi rozwiązaniami opartymi na komunikacji GSM dla kolei” – dodał Horst Kaufmann.
W tę definicję wpisuje się realizacja pierwszego projektu GSM-R w Polsce przez Kapsch CarrierCom. Jest on podstawą do wdrożenia Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym na korytarzach transeuropejskich (sieć TEN-T), przebiegających przez terytorium Polski. Wpłynie on na podniesienie bezpieczeństwa ruchu oraz zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów. Na części tras system umożliwi jazdę pociągiem z prędkością powyżej 200 km/h.
GSM-R jako innowacja:

  • System łączności kolejowej GSM-R ma praktyczną wartość dla kolei jako użytkownika, wprowadza nowy sposób funkcjonowania i organizacji ruchu, a także wpływa na podniesienie standardów bezpieczeństwa.
  • Technologia jest wynikiem badań naukowych, rozwoju inżynierii oraz technologii i procesów organizacyjnych.
  • GSM-R zostało wdrożone na sieci kolejowej w Polsce i zagranicą, zarówno od strony technologii, jak i procesu organizacyjnego. Udowodniło swoją skuteczność i wkład w rozwój przedsiębiorstw kolejowych poprzez wzrost efektywności, skuteczności oraz jakości transportu kolejowego, co prowadzi np. do redukcji kosztów operacyjnych.

Naczelna Organizacja Techniczna – Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, organizator konkursu imienia Stanisława Staszica – Laur Innowacyjności, to związek stowarzyszeń naukowo-technicznych. Organizacja integruje środowiska polskich techników i inżynierów, działa na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego, wspiera innowacyjność i rozwój postępu cywilizacyjnego. Celem konkursu jest promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług, a także innych rozwiązań mogących mieć wpływ na przyspieszenie społeczno-gospodarczego rozwoju Polski.

Realizacje Kapsch CarrierCom z zakresu systemów GSM – R w Polsce dla PKP PLK.

KAPSCH CarrierCom zakończył realizację pierwszych projektów systemu GSM – R w Polsce dla PKP PLK S.A. Terminowa, kompleksowa i zgodna z warunkami przetargu realizacja projektów pozwoliła nie tylko na stworzenie bazy systemu GSM-R w Polsce, ale także na pełne wykorzystanie finansowania Unii Europejskiej.
Global System for Mobile Communications– Railway (GSM-R) to globalny system łączności bezprzewodowej, bazujący na standardzie telefonii komórkowej GSM. Został dostosowany do specyfiki pracy związanej z eksploatacją i utrzymaniem infrastruktury kolejowej oraz zarządzaniem ruchem pociągów. Bezpieczna i niezawodna łączność GSM-R umożliwia transmisję audio oraz danych między załogami pociągów, maszynistami, pracownikami terenowymi i dyspozytorami. Gwarantuje nieprzerwaną łączności przy prędkościach dochodzących nawet do 574 km/h.
GSM-R wraz z ETCS (Europejski System Sterowania Pociągiem) tworzą ERTMS – system wpływający na bezpieczeństwo i sprawny ruch pociągów w ramach UE. Dzięki specjalistycznym urządzeniom dyżurni, dyspozytorzy i maszyniści są na bieżąco informowani np. o ewentualnych przeszkodach na trasie. W skład systemu ERTMS wchodzą m.in. wieże radiokomunikacji bezprzewodowej GSM-R, czujniki na torach oraz zaawansowane systemy informatyczne na wyposażeniu lokomotyw. Umieszczone na torach czujniki przekazują do lokomotywy, w czasie rzeczywistym, informacje o sytuacji na danym odcinku trasy. System automatycznie wyhamuje pociąg np. w sytuacji awaryjnej. Dzięki systemowi ERTMS pociągi poruszające się na najważniejszych trasach w Europie mogą korzystać z jednego systemu bezpieczeństwa, co w praktyce oznacza swobodne przekraczanie granic, bez konieczności zatrzymywania się w celu wymiany lokomotywy lub maszynisty.
Rozwiązania Kapsch CarrierCom gwarantują spełnienie norm europejskich, interoperacyjność sieci kolejowej i dostęp do infrastruktury PKP PLK dla wszystkich zagranicznych operatorów oraz przewoźników kolejowych. Projekty realizowane przez Kapsch są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
1. System GSM-R na linii E30 (Legnica – Węgliniec – Bielawa Dolna)
Od kwietnia 2011 roku konsorcjum Kapsch CarrierCom Sp. z o.o. i Kapsch CarrierCom AG pracowało przy budowie i uruchomieniu infrastruktury GSM-R, na potrzeby radiołączności kolejowej i systemu ETCS poziom 2, na linii E30 na odcinku Legnica – Węgliniec – Bielawa Dolna. W ramach tego wdrożenia powstały dwie centrale łączności mobilnej (MSC) oraz serce systemu – Centrum Zarządzania Siecią w Warszawie. Podstawowa centrala MSC znajduje się w Warszawie, druga – rezerwowa, która w razie jakichkolwiek awarii może niezwłoczne przejąć kontrolę nad siecią, jest zlokalizowana w Poznaniu. Projekt został zakończony w wyznaczonym przez PKP PLK terminie: w marcu 2014 roku, na odcinku o długości 86 km. Po zakończeniu prac firma Kapsch uzyskała pierwsze w Polsce dopuszczenie do eksploatacji od Urzędu Transportu Kolejowego. W ramach projektu zbudowano – 19 obiektów radiokomunikacyjnych i zainstalowano 25 BTS-y.
2. System GSM-R na linii E30 (Legnica – Wrocław – Opole)
W czerwcu 2015 roku firma Kapsch, na zlecenie PKP PLK, zakończyła wdrożenie systemu GSM-R na linii kolejowej E-30 od Legnicy przez Wrocław do Opola. W ramach projektu wybudowana została infrastruktura systemu, ciągi kablowe, światłowody, system łączności dyspozytorskiej i kompletny system radiowy BSS. Nad prawidłową pracą sieci GSM-R, czuwa Centrum Zarządzania Siecią w Warszawie (NSS-Core). Rezerwowa centrala zlokalizowana jest w Poznaniu. System może w przyszłości objąć działaniem cały kraj, a więc nie ma konieczności zakupu dodatkowych jednostek centralnych. Węzły sieci szkieletowej zbudowane zostały w oparciu o najnowszą technologię R4 i zawierają kompletne centra zarządzania siecią GSM-R. Kapsch jako lider projektu, wspierany przez doświadczonych polskich podwykonawców, zakończył obydwa projekty w zakładanym budżecie i zgodnie z założonym harmonogramem prac wymaganym przez PKP PLK. Jest to szczególnie istotne ze względu na współfinansowanie projektów z funduszy unijnych oraz program modernizacji linii kolejowych, realizowany przez PKP PLK. Projekt obejmował szereg prac z zakresu budowy infrastruktury, jak również z zakresu teletransmisji, integracji systemów informatycznych oraz planowania i optymalizacji radiowej. W jego ramach zbudowano 16 obiektów radiokomunikacyjnych i zainstalowano 32 BTS-y.
3. System GSM-R na odcinku E20 (Łowicz – Poznań Główny – Kunowice)
Konsorcjum Kapsch – Torpol finalizuje także swój trzeci projekt, czyli wdrożenie systemu GSM-R na linii E20 na odcinku Łowicz – Poznań Główny – Kunowice – razem około 400 km. Umowa z PKP PLK została podpisana 12 listopada 2013 roku i obejmuje kompleksową budowę podsystemu GSM-R wraz z terminalami i niezbędną infrastrukturą oraz przeprowadzenie testów. W jej skład wchodzą m. in. infrastruktura światłowodowa i teletransmisyjna oraz rozbudowa infrastruktury towarzyszącej w obiekcie centralnym OC2 w Poznaniu. W ramach projektu zbudowano 56 obiektów radiokomunikacyjnych.

(Źródło: Kapsch AG)