Cała treść

56,3 mld zł z funduszy europejskich 2014-20 na konkursy w 2016 roku

Na 2016 rok we wszystkich programach z perspektywy 2014-20 zaplanowano 960 konkursów, w tym 128 z programów krajowych i 832 z regionalnych. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie obejmująca wszystkie konkursy to 56,3 mld zł, w tym 25,4 mld zł przewidziano w programach krajowych a 30,9 mld zł w programach regionalnych.
“Wcześniejsze ogłoszenie terminów i rodzajów konkursów pozwala beneficjentom lepiej przygotować się do naborów finansowanych ze środków europejskich. Z pewnością przełoży się to na jakość wniosków i efektywność inwestycji realizowanych z udziałem funduszy UE” – mówi wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

Harmonogramy poszczególnych konkursów w programach na 2016 rok

Program Infrastruktura i Środowisko

W 2016 r. planowane jest uruchomienie 26 naborów. Całkowity budżet wszystkich zaplanowanych na przyszły rok konkursów wyniesie ok. 11,25 mld złotych.
Przewidywane są konkursy w sektorach transportu (m.in. dla projektów dotyczących rozwoju systemu kolejowego w miastach oraz inwestycji mających na celu unowocześnienie taboru kolejowego), energetyki (m.in. dla projektów dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucji), środowiska (m.in. gospodarka odpadami komunalnymi) i kultury.

Program Inteligentny Rozwój

W 2016 r. planowane jest uruchomienie 23 konkursów. Ich całkowity budżet wyniesie 6,2 mld zł. Dodając do tego nabory ciągłe, które rozpoczęły się w tym roku i będą trwały w kolejnym, to łączna kwota zaangażowana na konkursy wynosi 7,9 mld zł.
Pierwsze, styczniowe nabory wniosków zostaną ogłoszone jeszcze w grudniu 2015 r.: 9 grudnia zostanie rozpisany konkurs na Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock – nabór rozpocznie się 12 stycznia przyszłego roku. 15 grudnia ogłoszony zostanie konkurs na Proinnowacyjne usługi Instytucji Otoczenia Biznesu dla MŚP – wnioski będą przyjmowane od 18 stycznia 2016 r.

Program Polska Wschodnia

W 2016 roku zaplanowano 9 konkursów na kwotę 1,7 mld zł.
Największy konkurs o wartości ponad 1 mld zł dotyczyć będzie projektów drogowych. Pozostałe konkursy dotyczyć będą głównie wsparcia dla przedsiębiorców, szczególnie MŚP.

Regionalne Programy Operacyjne
W przyszłym roku samorządy województw w ramach 16 RPO planują ogłosić 832 konkursy na kwotę 30,9 mld zł.

(Źródło: MRR)