Cała treść

Konsultacje społeczne – Branżowego Programu Promocji branży IT/ICT na lata 2016-2019

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania uwag do koncepcji Branżowego Programu Promocji branży IT/ICT na lata 2016-2019 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Uwagi można składać w terminie do 15 grudnia 2015 r. do godz. 16:00. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

(Źródło: PARP)