Cała treść

Gwarancje na innowacje

Komitet Monitorujący Program Innowacyjna Gospodarka przyjął kryteria wyboru projektu dla nowego instrumentu finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw. Fundusz Gwarancyjny dla rozwoju innowacyjności MSP zostanie uruchomiony przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) na początku 2016 r. Firmy będą mogły pozyskać bez prowizji gwarancję w wysokości do 3,5 mln zł.
“Zakładamy, że z instrumentu skorzysta ponad 650 przedsiębiorstw, a wartość kredytów objętych gwarancjami wyniesie ponad 300 mln zł. Na realizację inicjatywy planujemy przeznaczyć ponad 200 mln zł. Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli skorzystać z oferty Funduszu będą zgłaszać się do jednego z kilkunastu banków współpracujących z BGK” – powiedział wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.
Oferowana w ramach Funduszu gwarancja będzie formą zabezpieczenia kredytu, na wypadek gdyby kredytobiorca nie spłacił go w terminie określonym w stosownej umowie. Zabezpieczenie zwiększy dostępność do zewnętrznego finansowania firm z krótką historią kredytową lub nie posiadających kapitału na zabezpieczenie kredytu. Zwrotny charakter instrumentu umożliwi wielokrotnie wykorzystanie środków Funduszu. Warunkiem przyznania gwarancji będzie m.in. spełnienie przez firmę kryteriów dla pomocy de minimis oraz przynajmniej jednego kryterium innowacyjności.
Poza zatwierdzeniem kryteriów wyboru projektu Fundusz Gwarancyjny dla rozwoju innowacyjności MSP, członkowie Komitetu Monitorującego przyjęli zmiany techniczne w tabelach finansowych programu.
W trakcie posiedzenia omówiono też stan realizacji Programu Innowacyjna Gospodarka oraz wyniki badania dotyczącego efektów programu w zakresie ochrony własności intelektualnej.

(Źródło: Ministerstwo Rozwoju)

lit.świeta