Cała treść

Qumak zakończył wdrożenie systemu TRISTAR i podaje pierwsze korzyści dla mieszkańców Trójmiasta

Technologiczna spółka Qumak poinformowała o zakończeniu realizacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem (ITS) TRISTAR w Trójmieście. Po inauguracji ITS pod koniec listopada nastąpiła faza wykazywania efektywności i oficjalne testy, które pozwoliły na podpisanie protokołu odbioru TRISTAR-a. Przedstawiono też pierwsze wnioski na temat bezpieczeństwa i ruchu pojazdów w Trójmieście.
TRISTAR, za którego wdrożenie odpowiadała spółka Qumak, pozwala na sterowanie ruchem w trybie automatycznym na obszarze całego Trójmiasta, dzięki zastosowaniu technologii z dziedziny Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS). Sercem systemu jest połączony z centrami sterowania komputer zarządzający sygnalizacją świetlną i regulujący ruch pojazdów komunikacji miejskiej. Nad wszystkim czuwają dwa centra dowodzenia – w Gdańsku i Gdyni, skąd do głównego komputera trafią dane np. o kończącym się meczu lub koncercie.
Zamawiający już wskazuje na pierwsze efekty wdrożenia: na głównych ciągach komunikacyjnych jeździ się zdecydowanie płynniej, liczba wypadków w Gdańsku spadła o 10% oraz aż 10-krotnie zmniejszyły się koszty poboru energii. Dzięki systemowi TRISTAR mieszkańcy maja zapewnioną pełną i aktualną informację pasażerską, parkingową oraz o sytuacji na drodze.
Kontrakt realizowany przez firmę Qumak wymagał m.in. skrócenia globalnego czasu przejazdu pojazdów o minimum 5,5 proc. Dzięki wdrożonemu systemowi współczynnik ten został przekroczony ponad trzykrotnie i wynosi 18 proc. Drugim, wymaganym wskaźnikiem było skrócenie globalnego czasu podróży transportem zbiorowym. W tym przypadku zleceniodawcy wymagali redukcji o 6,5 proc. Ponadto testy przeprowadzone przez Qumaka pokazują, że obecnie czas przejazdu jest krótszy o ponad 9 proc.
Wdrożone rozwiązanie pozwoliło osiągnąć określone efekty na strategicznych odcinkach trójmiejskiej aglomeracji. Qumak spełnił wymagania dla transportu indywidualnego i w zdecydowanej większości dla transportu zbiorowego, wymaganych przez kontrakt.
„Uważamy, że systemy ITS są przyszłością miast. Stanowią element szerszej koncepcji inteligentnego miasta i w bardzo pozytywny sposób wpływają na życie w każdej aglomeracji. Jesteśmy dumni z odniesienia sukcesu, jakim była realizacja systemu TRISTAR – największego ITS w Polsce. Pierwsze testy pokazały, że system przyczynił się do spadku liczby kolizji oraz skrócenia czasu przejazdu zarówno transportem publicznym, jak i samochodem osobowym” – powiedział Jacek Suchenek, Wiceprezes Zarządu ds. Realizacji w Qumak S.A.
Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR, który połączył łącznie 165 skrzyżowań – w Gdańsku (78), Sopocie (14) i w Gdyni (73) – trwało 3 lata. Całkowita wartość kontraktu wyniosła 133 mln zł.

(Źródło: ITBC Communication Sp. z o.o.)