Cała treść

PLK buduje wirtualną makietę sieci kolejowej Warszawy i Mazowsza

Ponad półtora miliona zł przeznaczyły PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na mikrosymulacyjny model Mazowsza. Wirtualne kolejowe laboratorium zapewni m.in. lepsze dopasowanie inwestycji do potrzeb przewozowych, precyzyjne planowanie rozkładu jazdy i szczegółowe analizy ruchu na Warszawskim Węźle Kolejowym.
Celem mikrosymulacyjnego modelu Mazowsza (M3) jest precyzyjne odwzorowanie sieci kolejowej w specjalistycznym oprogramowaniu informatycznym w celu prowadzenia różnorodnych analiz. Badane będą warianty rozwoju infrastruktury kolejowej np. liczby torów na stacjach, prędkości na linii, typ urządzeń sterowania ruchem oraz ruch pociągów – m.in. ich liczba i rodzaj.
‘’Dzięki „wirtualnemu laboratorium” uzyskamy możliwość symulowania, jak będzie prowadzony ruch pociągów po przeprowadzeniu inwestycji. Będzie to również precyzyjne narzędzie do badania przepustowości linii, identyfikacji „wąskich gardeł” – dzisiaj i w przyszłości, co pozwoli na lepsze dopasowanie zakresu inwestycji do potrzeb przewozowych’’ – mówi Maciej Kaczorek, dyrektor Biura Planowania Strategicznego PLK.
Projekt M3 to kolejne działanie Polskich Linii Kolejowych, które poprawi jakość prac planistycznych. W obecnie realizowanych studiach wykonalności położony jest duży nacisk na analizy ruchowe – wymagane jest m.in. wykonanie mikrosymulacji. Teraz rozwijane jest oprogramowanie informatyczne, które pozwoli jeszcze dokładniej określać założenia dla przyszłych projektów inwestycyjnych.
Podczas prac PLK będzie intensywnie współpracować z przewoźnikami pasażerskimi operującymi na terenie Mazowsza. Pozwoli to wspólnie określić przyszłe potrzeby przewozowe i wizję rozkładu jazdy, jaki chcieliby zrealizować za 10 lat.
Oprogramowanie RailSys jest stosowane z powodzeniem przez zarządców infrastruktury m.in. w Austrii, Niemczech czy Anglii. Wykonawcą jest konsorcjum Rail Management Consultants GmbH (lider, Niemcy) I Tata Steel Rail Consultancy (partner, Anglia).
Umowa o wartości 1 572 880 zł netto została podpisana 18 grudnia 2015 r. Termin realizacji 300 dni.

(Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)