Cała treść

Współpraca pomiędzy UE a Chinami w zakresie badań naukowych i innowacji

Na mocy porozumienia osiągniętego na 2. Szczycie Innowacji, Współpracy Dialogu pomiędzy UE a Chinami, chińskie Ministerstwo Nauki i Technologii (MOST) opublikowało pierwsze konkursy w ramach UE-Chińskiego Mechanizmu Współfinansowania Badań i Innowacji (CFM).
CFM ma na celu wspieranie chińskich organizacji biorących udział w projektach badawczo-innowacyjnych w ramach Horyzontu 2020. Pierwszy konkurs obejmuje szereg obszarów tematycznych, w tym żywność, rolnictwo, biotechnologię, ICT, przestrzeń kosmiczną, lotnictwo, energię, zdrowie, transport, zasoby wodne, oszczędzanie energii, zaawansowaną produkcję, nowe materiały, a także wymianę młodych naukowców.
W 2016 r. przewidziane są dwa terminy naboru wniosków: 31 marca i 31 lipca. Całkowity budżet wynosi 200 mln RMB lub 28 mln euro.
UE-Chiński CFM jest systemem wsparcia partnerstwa międzynarodowego, aby umożliwić lepszą współpracę w ramach programu Horyzont 2020 między uczelniami, instytutami badawczymi i przedsiębiorstwami z Chin a europejskimi.

(Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej)