Cała treść

Elektroniczny system poboru opłat za przejazd po drogach w Unii Europejskiej

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, który wdraża decyzję Komisji Europejskiej (2009/750/WE).
Nowe przepisy umożliwią korzystanie z europejskiej usługi opłaty elektronicznej (European Electronic Toll Service – EETS). Kierowca będzie mógł sam zdecydować, czy skorzysta z usługi EETS, a jeśli tak, to z którym z dostawców EETS zawrze umowę. Usługa nie będzie więc obowiązkowa.
Jedna umowa, jedno rozliczenie i jedno interoperacyjne urządzenie pokładowe zamontowane w pojeździe to najważniejsze elementy usługi EETS, które w praktyce ułatwią działalność firmom przewozowym. Nowe regulacje będą stosowane wyłącznie na obszarach, na których istnieją systemy poboru opłat w formie elektronicznej. Obecnie w Polsce są to drogi zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad – system via Toll.
Projektowana nowelizacja nie wprowadza obowiązku ponoszenia nowej opłaty za poruszanie się po drogach w Polsce. Zmienione przepisy nie wpłyną ponadto na poziom obowiązujących cen za przejazd drogami krajowymi w Polsce.

(Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)