Cała treść

Rozpoczęto wstępną kwalifikację projektów z zakresu rozwoju transportu intermodalnego

Rozpoczęła się wstępna kwalifikacja projektów do zaplanowanego w III kwartale 2016 r. naboru konkursowego w działaniu 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych.
Wstępna kwalifikacja polega na przeprowadzeniu naboru wniosków o udzielenie pomocy publicznej na inwestycje w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych – CUPT (Instytucja Pośrednicząca). CUPT dokona ich wstępnej oceny pod kątem kwalifikowania się projektu do otrzymania pomocy.
Celem wstępnej kwalifikacji jest umożliwienie potencjalnym beneficjentom jak najwcześniejszego rozpoczęcia prac nad realizacją projektów, które są objęte zasadami udzielania pomocy publicznej. Wniosek o udzielenie pomocy publicznej ma na celu wstępne potwierdzenie spełnienia jednej z zasad zgodności pomocy publicznej z unijnym rynkiem wewnętrznym.

(Źródło: Ministerstwo Rozwoju)