Cała treść

Najnowsze technologie teleinformatyczne w PLK

Sprawniejsze układanie rozkładów jazdy i zarządzanie ruchem kolejowym, bardziej czytelna informacja pasażerska i wzrost bezpieczeństwa. To główne efekty wprowadzenia nowych technologii informatycznych we wszystkich obszarach działania PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zapewniają one szybszy przepływ informacji wewnątrz spółki, gwarantują bezpieczeństwo na sieci kolejowej a pasażerom ułatwiają podróże.
Zamówienia, konstrukcja i korekta – na każdym z tych etapów tworzenia flagowego produktu PLK, czyli rozkładu jazdy, kluczową rolę pełnią narzędzia informatyczne. Systemy PLK (SKRJ System Konstrukcji Rozkładu Jazdy, IZTP Internetowy System zamawiania Pociągów „Zamawiaj i Jedź”) są w 100% rozwijane i utrzymywane przez pracowników spółki. Dzięki temu Rozkład Jazdy charakteryzuje się najlepszymi parametrami, a w szczególności dużą elastycznością.
– Parametry jakie udostępniamy przewoźnikom np. czas realizacji zamówienia rozkładu indywidualnego, należą do najlepszych w Europie i na świecie – wyjaśnia Rafał Zbiróg, dyrektor Biura Informatyki PKP PLK.
Wygodne planowanie podróży, sprawdzenie trasy pociągu w czasie rzeczywistym na interaktywnej mapie, informacja o opóźnieniach i utrudnieniach – to wszystko umożliwia podróżnym stworzony w całości przez informatyków PLK www.portalpasazera.pl  Nowa odsłona portalu uruchomiona w 2015 roku została doceniona przez użytkowników. Portal otrzymał nagrodę „Lokomotywa Roku” podczas targów TRAKO.
– Dla nas nagroda ta jest szczególnie ważna ponieważ dostaliśmy ją dzięki głosom naszych klientów – pasażerów, a rozwiązanie w całości zostało zrealizowane przez siły wewnętrzne Spółki –  dodaje Rafał Zbiróg.
SWDP (System Wspomagania Dróżnika Przejazdowego). Dzięki temu 2,5 tysiąca dróżników na ok. 500 strażnicach przejazdowych będzie miało wgląd do aktualnej sytuacji ruchowej, co znacznie podniesie poziom bezpieczeństwa. Rozwiązanie zostało zrealizowane w innowacyjnej architekturze wirtualnych stacji roboczych (VDI) co pozwoliło zoptymalizować koszty i zapewnić odpowiednią wydajność systemu.
Zarządca infrastruktury jest coraz lepiej przygotowany na realizację nowych wyzwań i wdrażanie coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań informatycznych w 2016 roku.  Najważniejsze z nich to: Elektroniczny Dziennik Ruchu (EDR), który pozwoli zlikwidować dokumentację papierową i da realną wiedzę na temat pozycji pociągu oraz nowa wersja systemu SEPE (SEPEII) – czyli baza danych o przejazdach pociągów poruszających się na całej sieci.
– To dwa niezwykle ważne projekty, które pozwolą usprawnić pracę całej organizacji a dzięki temu poprawić konkurencyjność całego obszaru kolejowego w Polsce – mówi Rafał Zbiróg.
Lepszą komunikację w PLK zapewniają narzędzia takie jak Lync, Wiki, Serwer Wymiany Pików. Wsparcie procesów zarządzania kompetencjami wspomaga program Hermes. Realizację zadań umożliwiają także inwestycje w infrastrukturę teleinformatyczną, renowacja sieci, doposażenie centrów danych w nowy sprzęt, systemy bezpieczeństwa i ochrony danych, systemy monitoringu, kopii zapasowych.

(Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)