Cała treść

Odcinkowy pomiar prędkości w Polsce

Główny Inspektorat Transportu Drogowego poinformował, że zgodnie z założeniami projektu pn. „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” współfinansowanego przez Unię Europejską, do końca 2015 r.  dokonał odbioru 29 urządzeń do odcinkowego pomiaru średniej prędkości. Dofinansowanie ze środków europejskich nie jest zatem w żadnym wypadku zagrożone.
Tego typu rozwiązanie w zakresie prowadzenia kontroli ruchu drogowego ma charakter pionierski i unikatowy w skali naszego kraju, niemniej jednak instalacje tego rodzaju z powodzeniem stosowane były do tej pory w innych państwach.
Po raz pierwszy system odcinkowej kontroli prędkości został wprowadzony w Holandii w latach 90-tych. Od tamtej pory kolejne kraje decydowały się na wdrożenie tego typu systemu automatycznej kontroli prędkości. Za jeden z najlepszych przykładów może tu posłużyć włoski system Safety Tutor. W pierwszym okresie jego funkcjonowania, na odcinkach objętych kontrolą zanotowano spadek wskaźnika liczby wypadków o 19%, osób rannych o 27%, zaś wskaźnik śmiertelności zmalał aż o 51%. Ogromną zaletą powyższego rozwiązania jest fakt, że zmusza ono kierowców do ograniczenia prędkości na całym odcinku drogi. Poza oczywistą poprawą stanu bezpieczeństwa wskutek stosowania wspomnianych urządzeń, również korzyści dla środowiska są znaczne, jako że jazda ze stałą prędkością, przy braku intensywnych przyspieszeń, powoduje redukcję ilości spalin emitowanych do atmosfery oraz upłynnienie ruchu drogowego na danym odcinku.
Obecnie rejestracja naruszeń prowadzona jest w 4 miejscach: Łosiowie, Łuszczowie, Karniewie oraz na odcinku Zwierki-Zabłudów. Od połowy listopada do końca 2015 r. w lokalizacjach tych zarejestrowano łącznie 3300 naruszeń polegających na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości.
W przypadku 18 lokalizacji trwają aktualnie formalności  związane z dostarczeniem energii elektrycznej (zawarcie umów z dostawcami energii i montaż liczników). Urządzenia te powinny rozpocząć rejestrację wykroczeń najpóźniej do końca I kwartału br.
W odniesieniu do 7 urządzeń do odcinkowego pomiar średniej prędkości (dot. to lokalizacji: Tarnów-Ładna, Babigoszcz-Gniazdowo, Sulechów, Gwiazdowo-Piecki, Kisielnica-Stawiski, Olsztyn-Gietrzwałd, Tarnowskie Góry) prowadzone są działania związane z budową przyłączy elektroenergetycznych. Budowa tychże przyłączy zaplanowana jest na 2016 r.

(Źródło: Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym)