Cała treść

Biała Księga Polskiej Branży Drogowej

27 stycznia br. odbędzie się na konferencja prasowa poświęcona prezentacji Białej Księgi Branży Drogowej.
Publikacja ta stanowi wspólny głos środowiska drogowego działającego na rzecz rozwoju i unowocześnienia polskiej infrastruktury drogowej.
Powstała w oparciu o wiedzę i doświadczenie organizacji branżowych, które doceniając odniesione sukcesy, jednocześnie chcą wskazać ile jest wciąż do zrobienia oraz z jakimi problemami zmaga się i przed jakimi wyzwaniami stroi polskie drogownictwo.
Organizowana konferencja prasowa to doskonała okazja do dyskusji na ten temat.
W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną m.in. rekomendacje dotyczące pożądanych zmian w polskiej branży drogowej oraz kluczowe postulaty branży wobec planowanej realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad w obszarze ekonomiczno-finansowym, prawno-administracyjnym, rynkowym, zawodowym a także w zakresie zarządzania ruchem drogowym.
W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele:

  • Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych;
  • Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa;
  • Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy;
  • Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa;
  • Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa;
  • Sekcji Krajowej Drogownictwa NSZZ „Solidarność”;
  • Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców;
  • Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP;
  • Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu.

“Wierzymy że stworzona wspólnie Biała Księga Branży Drogowej przyczyni się do korzystnych zmian w polskim drogownictwie i gospodarce, a polskie drogi staną się symbolem polskiego sukcesu gospodarczego.”

Szczegółowych informacji udziela:

Anna Arczewska

Account Manager
aarczewska@compress.com.pl
603 339 590

(Źródło: ComPress)