Cała treść

Forum Bezpieczeństwa Kolejowego 2016

W dniach 24-25 lutego 2016 r. odbędzie się Forum Bezpieczeństwa Kolejowego – coroczna, dwudniowa konferencja poświęcona szeroko pojmowanemu bezpieczeństwu na kolei w Polsce, współorganizowana przez Tor-Audytor i TOR Konferencje (organizator techniczny).
Podczas konferencji zostaną poruszone następujące obszary merytoryczne: bezpieczeństwo rozwiązań technicznych na etapach ich wprowadzania i eksploatacji, certyfikaty bezpieczeństwa i autoryzacje bezpieczeństwa przewoźników i zarządców, ECM, SMS, MMS, odpowiedzialność przemysłu, ocena ryzyka, niezależna ocena bezpieczeństwa, zarządzanie zagrożeniami, bezpieczeństwo transportu kolejowego w Unii Europejskiej i w Polsce, rekomendacje Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, czynnik ludzki, kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, doskonalenie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem, zagrożenia, IV pakiet – rola ERA.

Tematy planowane do przedyskutowania w trakcie Forum Bezpieczeństwa Kolejowego 2016:

 • Bezpieczeństwo systemu kolejowego z perspektywy europejskiej i wyzwania IV pakietu kolejowego;
 • Analizy wypadków, typowe przyczyny, tendencje, wdrażanie rekomendacji PKBWK
 • Wdrażanie i stosowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem kolejowym przez przewoźników i zarządców infrastruktury;
 • Przyszłość bocznic kolejowych. Regulaminy obsługi bocznic a SMS. Bezpieczeństwo na bocznicy;
 • System zarządzania bezpieczeństwem a wspólne metody bezpieczeństwa w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstwa;
 • CSM RA: Główne zasady oraz praktyczne zastosowanie oceny i wyceny ryzyka;
 • CSM M: Rzeczywiste cele monitorowania i jego rola w doskonaleniu systemów zarządzania bezpieczeństwem;
 • Utrzymanie, systemy zarządzania utrzymaniem taboru kolejowego. Problematyka ECM – MMS – DSU;
 • Bezpieczeństwo a interoperacyjność – praktyczna rola i zadania jednostek zaangażowanych w procesie dopuszczania nowych i zmodernizowanych linii i pojazdów do eksploatacji, jednostki notyfikowane, jednostki upoważnione;
 • Dopuszczenia do eksploatacji, świadectwa typu, świadectwa zgodności z typem;
 • Bezpieczeństwo a inwestycje w infrastrukturze: Bezpieczeństwo a wykonywanie prac torowych, praca pod ruchem, zagrożenia dla bezpieczeństwa kolejowego na etapie projektowania, realizacja budowy, relacje pomiędzy wykonaniem inwestycji a eksploatacją dla uzyskania zezwolenia na dopuszczenie;
 • Przewozy towarów niebezpiecznych – nowe regulacje, praktyka stosowania szczególnych wymogów bezpieczeństwa przewozów towarów niebezpiecznych, tabor i terminale (przeładunki).

Szczegółowe informacje na temat imprezy, w tym program znajdują się tutaj.

(Źródło: Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o.)