Cała treść

Granty dla naukowców z Programu Inteligentny Rozwój

Część środków z Programu Inteligentny Rozwój przeznaczyliśmy na zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R (badania i rozwój). Naukowcy zyskają szansę na granty i stypendia w ramach 3 projektów: Homing/Powroty, Team i Team Tech, za które odpowiadać będzie Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FnP). Umowę na ich prowadzenie zawarło z Fundacją Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Budżet każdego projektu wynosi 205,3 mln zł.
“Te projekty są inwestycją w ludzi, którzy będą pracować na sukcesy polskiej gospodarki. Zawarta jest w nich oferta dla naukowców, którzy chcą podnosić swoje kompetencje – m.in. poprzez prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, które znajdą zastosowanie w gospodarce. Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R jest niezbędnym warunkiem, aby uczynić polską gospodarkę bardziej innowacyjną ” – powiedział wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.
W ramach projektu HOMING/POWROTY realizowane będą 3 typy konkursów:

  • HOMING – na przełomowe projekty wybitnie utalentowanych naukowców pochodzenia polskiego, powracających do kraju;
  • POWROTY – adresowany do młodych doktorów powracających do pracy naukowej po przerwie w wykonywaniu zawodu;
  • First TEAM – dla pierwszych zespołów badawczych, prowadzących projekty pod kierownictwem młodego doktora wyłonionego w konkursie.

Granty z TEAM przeznaczone będą na projekty zespołowe wybitnych naukowców z całego świata, prowadzone z udziałem partnera zagranicznego w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce. Wyłonione do realizacji prace B+R cechować ma przełomowy charakter rozwiązań oraz ich wpływ na rozwiązywanie kluczowych problemów społeczno-gospodarczych.
Projekty zespołowe z udziałem studentów, doktorantów i młodych doktorów, prowadzone pod kierunkiem naukowca z wybitnym doświadczeniem we współpracy z gospodarką, sfinansuje projekt TEAM TECH.
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej planuje ogłosić pierwsze konkursy jeszcze w I kwartale 2016 r.

(Źródło: Ministerstwo Rozwoju)