Cała treść

ITS Tychy – ruszyły konsultacje społeczne

W Tychach planowane jest wdrożenie Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem, który usprawni komunikację w mieście, poprawi bezpieczeństwo, a także możliwość bezpośredniego sterowania ruchem. Aby poznać opinię mieszkańców zapadła decyzja o uruchomieniu konsultacji społecznych.
25 stycznia 2016 r.  ruszyły konsultacje społeczne dla projektu ITS Tychy. Potrwają do 12 lutego 2016 r. W tym czasie przyjmowane są uwagi i opinie dotyczące projektu.
W ramach projektu ITS Tychy (ang. ITS – Intelligent Transportation Systems) powstanie system sterowania i monitorowania ruchem drogowym, którym zostanie objętych blisko 40 skrzyżowań w mieście – większość z nich ma być całkowicie przebudowana. Na ulicach pojawią się m.in. stacje pomiarowe warunków atmosferycznych, stacje pomiaru zanieczyszczeń i poziomu hałasu, a także dynamiczne tablice parkingowe, które będą wskazywały poziom napełnienia parkingów. Wprowadzone zostaną także znaki o zmiennej treści, informujące uczestników ruchu o występujących niebezpieczeństwach i utrudnieniach na drogach. Znacznie usprawni się też proces ważenia pojazdów. Pomiar będzie możliwy w ruchu, bez konieczności zatrzymania lub redukcji prędkości samochodów. Dzięki temu rozwiązaniu zmniejszy się degradacja sieci drogowej, co ma miejsce zwłaszcza w wyniku nielegalnych przejazdów pojazdów ponadnormatywnych. Najistotniejsze jest jednak to, że ITS znacząco wpłynie na poprawę funkcjonowania komunikacji zbiorowej. Ruch autobusów i trolejbusów będzie na bieżąco śledzony na e-mapach. W razie opóźnienia system będzie mógł zareagować bardzo szybko, wprowadzając priorytet przejazdu dla tych pojazdów na wybranych skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną. Wszystko po to, by usprawnić komunikację w mieście i zwiększyć bezpieczeństwo na tyskich drogach. Sercem całego systemu ITS będzie Centrum Sterowania Ruchem (CSR). Tam gromadzone będą bieżące informacje o sytuacji ruchowej w mieście oraz podejmowane decyzje o pracy poszczególnych podsystemów i urządzeń.
Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2017-2020. Zaplanowano pozyskanie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.5. niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie (poddziałanie 4.5.1.Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

(Źródło: Urząd Miasta Tychy)