Cała treść

Zaproszenie dla przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w Programie promocji branży IT/ICT

Ministerstwo Rozwoju zaprasza wszystkich Przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w Programie promocji branży IT/ICT do udziału w spotkaniu konsultacyjnym.
Spotkanie odbędzie się 5 lutego br. o godz. 10.00 w Sali A, B Ministerstwa Rozwoju przy Pl. Trzech Krzyży 3/5.

Program spotkania konsultacyjnego Programu promocji branży IT/ICT
  • 10.00 – 10.15 Powitanie gości
  • 10.15 – 10.30 Prezentacja założeń Programów promocji branż (opiekun programu – przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju)
  • 10.30 – 11.30 Prezentacja Programu promocji branży IT/ICT – poddziałanie 3.3.2 Programu Inteligentny Rozwój oraz podziałania 3.3.3 PO IR – wsparcie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w promocji polskich specjalności żywnościowych (przedstawiciel realizatora – Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości)
  • 11.30 – 13.00 Dyskusja

Szczegółowe informacje na temat spotkania znajdują się tutaj.

(Źródło: Ministerstwo Rozwoju)