Cała treść

Zakończyły się prace nad „Białą Księgą Branży Drogowej”

„Biała Księga Branży Drogowej” to wspólna inicjatywa na rzecz rozwoju i unowocześnienia infrastruktury drogowej. Dokument zawiera postulaty odnoszące się do strategicznych problemów polityki transportowej, a szczególnie drogownictwa. Stanowi on wspólny głos środowiska drogowego na rzecz rozwoju i unowocześnienia infrastruktury drogowej. Prezentacja publikacji odbyła się 27 stycznia 2016 r. w Warszawie. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały m.in. rekomendacje dotyczące pożądanych zmian w polskiej branży drogowej oraz kluczowe postulaty branży wobec planowanej realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad.
Na ręce wiceministra Jerzego Szmita, w przeddzień oficjalnej prezentacji publikacji, dokument przekazała Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa Barbara Dzieciuchowicz.
Cieszę się z zakończenia prac nad dokumentem. Jest to efekt współpracy środowiska drogowego. To osnowa dla zintegrowania branży drogowej i dalszej pracy – powiedział wiceminister Jerzy Szmit podczas spotkania z autorami „Białej Księgi Branży Drogowej”.
W konferencji wzięli udział delegaci: Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Sekcji Krajowej Drogownictwa NSZZ „Solidarność” Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu oraz Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy.
Wspólnie tworzona Biała Księga Branży Drogowej ma przyczynić się do korzystnych zmian w polskim drogownictwie i gospodarce, aby polskie drogi stały się symbolem sukcesu gospodarczego.

(Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)