Cała treść

Automatyczna waga samochodowa w Bydgoszczy

W dniu 5 lutego władze miasta Bydgoszczy przekazały Inspekcji Transportu Drogowego wagę samochodową do pomiarów dynamicznych. Z inicjatywą stworzenia spójnego systemu kontroli wystąpił Kujawsko-Pomorski Inspektorat Transportu Drogowego, gdzie opracowano wymagania i założenia dla przedmiotowego projektu.
Niepodważalnymi zaletami nowej wagi są: wysoka dokładność pomiarów, brak ograniczeń ilości osi oraz masy ważonych pojazdów, a także krótki czas i w pełni zautomatyzowany sposób  pomiaru. System komputerowy w sposób automatyczny rejestruje wszystkie parametry kontrolowanych pojazdów.  Ponadto po zakończeniu pomiarów kierowca na tablicy świetlnej widzi wartości masy całkowitej pojazdu oraz nacisków poszczególnych osi. Następnie wyniki ważenia drukowane są w formie protokołu  z pomiarów.

(Źródło: GITD)