Cała treść

Smart City na celowniku

Smart City na celownikuW obecnym czasie jesteśmy świadkami tego, jak wielką transformację przeżywają miasta.
I nie chodzi jedynie o modernizację dróg czy budynków, ale również o budowę sieci szerokopasmowych, zrównoważoną energetykę, ekologię oraz wypracowanie nowych sposobów komunikacji z mieszkańcami. Między innymi te tematy będą przedmiotem dyskusji uczestników trzeciej edycji Smart City Forum, która odbędzie się 15 i 16 marca 2016 roku w Hotelu Sheraton w Warszawie. Organizatorem konferencji jest firma MM Conferences S.A.
Coraz większa informatyzacja różnych aspektów życia miast i ich mieszkańców sprawia, że pojawiają się nie tylko nowe pomysły na udoskonalanie funkcjonowania w przestrzeni miejskiej, ale również problemy związane z ich wdrażaniem. Dlatego też uczestnicy konferencji dyskutować będą na najważniejsze tematy związane z rozwojem inteligentnych miast. Wysoki poziom merytoryczny wydarzenia gwarantuje Rada Programowa, w której skład wchodzą: przewodniczący Rady – Pan Mariusz Gaca, Wiceprezes Zarządu Orange Polska, prezydenci polskich miast oraz liczni przedstawiciele dostawców rozwiązań dla sektora. W nadchodzącej edycji w Radzie Programowej zasiedli m.in.:

  • Robert Biedroń – Prezydent Miasta Słupska
  • Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi
  • Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublina
  • Ronald Binkofski –Dyrektor Generalny Polskiego Oddziału Microsoft
  • Leszek Hołda – Prezes Zarządu Integrated Solutions

Poprzednia edycja Smart City Forum zgromadziła ponad 600 kluczowych przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, administracji centralnej oraz biznesu.
”Rzadko się zdarza, żeby zebrać tak wielu przedstawicieli samorządów, firm, instytucji państwowych w jednym miejscu, i szukać rozwiązań, które będą progresywne, prorozwojowe, innowacyjne dla naszych miast.” – mówi Robert Biedroń, Prezydent Miasta Słupska. I ta konferencja sprawia, że przez dwa dni możemy ze sobą rozmawiać, inspirować się nawzajem, szukać rozwiązań, które będą rozwijały nasze miasta. I to jest fantastyczne.
Dodatkowo podczas tegorocznej edycji odbędzie się Wielka Gala Smart City Forum, podczas której zostaną rozdane nagrody dla osób, miast i firm, które swoim działaniem wyróżniły się w następujących kategoriach:

  • Człowiek Roku
  • Rozwiązanie Roku
  • Inteligentne Miasto Roku – do 100 tys. Mieszkańców
  • Inteligentne Miasto Roku – 100-500 tys. Mieszkańców
  • Inteligentne Miasto Roku – powyżej 500 tys. Mieszkańców

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: http://smartcityforum.pl/

(Źródło: GRUPA MMC POLSKA)